👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan 2.3 SKA - Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2022-06-15 09:53 i Änghagsdalen 16 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Barnens behov, tankar, frågor och idéer ska ligga till grund för hur utbildningen planeras, genomförs och utvärderas.

Avdelningens mål:

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT:
Barnen möter inlyssnande pedagoger som ställer nyfikna frågor och tar tillvara på barnens tankar och åsikter. Barnens delaktighet och inflytande ska vara synligt i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

VILKA EFFEKTER PÅ BARNS LÄRANDE VILL VI SE?
Barnen visar en förståelse för vilket inflytande de har i sin utbildning - detta resulterar i att barnen själva tar initiativ till att uttrycka tankar och åsikter. 

 

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

  • 2.3 Kartläggning (september)

  • 2.3 Uppföljning (november)

  • 2.3 Uppföljning (mars)

  • Avslutande läsårs reflektioner (juni)