👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kompisen HT2022

Skapad 2022-06-15 10:06 i Folke Bernadottes Gata 4 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Team Guld - Stödtext till planering och reflektion

Innehåll

Team Guld - Stödtext och stödfrågor till planering 

Tänk att frågorna och texten bara är stöd. Svara på frågorna i din text och radera själva stödtexten. Behåll de blåmarkerade rubrikerna.

 

Var är vi? Kartläggning: Skriv kort bakgrund varför ni valt att planera för den här undervisningsaktiviteten tex behov i gruppen, barnens intresse eller frågor.

Vid höstterminens början startar vi upp vår avdelning i nya lokaler. Vår barngrupp är i stort sett den samma men vi får två nya kompisar att lära känna. 

Vart ska vi?
Prioriterat mål Team Guld 2021–2022 : Ökad tillgänglighet och färre anpassningar
Vad:  ska barnen få erfarenheter av eller kunskap om?
Vad är nästa steg om ni är inne i en lärprocess?

Under läsåret 21/22 har vi arbetat med fokus på värdegrundsarbete, främst känslor och gemenskap. Detta avser vi att fortsätta med och utveckla vidare. Första prioritet är att våra nya barn ska lära känna oss alla och att våra "gamla" barn ska lära känna och hitta trygghet i våra nya lokaler. 

 

Hur gör vi? 
Hur
gör vi för att organisera oss/dela oss? Vilka undervisningsaktiviteter planerar vi?  Vilket material behöver vi?  Vilket förhållningssätt behöver vi vara överens om? Hur kan vi vuxna vara goda förebilder? Hur stöttar vi lärandet? Hur väcker vi nyfikenhet?

 

Fortsätta våra dagliga reflektioner

Väljartavla

Mindre lek/lärgrupper

Skapa en tydlig fysisk miljö med möjlighet till förändring 

Fortsätta vara närvarande pedagoger som prioriterar relationerna med barnen

Fortsätta möta Djuren på Djuris men också möta nya lärfigurer, Sopsamlarmonster

 

Varför gör vi det (Tagga läroplansmål)

 

 

 


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18