👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma02b kväll online: kursöversikt sommar 2022, v.25-34

Skapad 2022-06-15 10:34 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Matematik
Här är översikten för vår kurs. En grov veckoplanering samt länkar som är viktiga för kursen finns nedan.

Innehåll

Preliminär planering Ma2b, kvällskurs online, sommar 2022

 

Kursbok: Matematik 5000, Kurs 2bc Vux Lärobok, författare: Alfredsson, Bråting med flera (ISBN: 9789127435049)

eller

Matematik 5000, Kurs 2b grön lärobok, författare: Alfredsson, Bråting med flera (ISBN: 9789127423640)

Lärare:

v.25 - v.28 Ivana Saric (email: ivana.saric@edu.boras.se)
Länken till Meet med Ivana (tänk på att ni måste vara inloggade med SKOLANS Googlekonto på er dator): https://meet.google.com/vye-hkkw-ztr


v.31 - v.34
Rania Alian (email: rania.r.alian@edu.boras.se)

 

Länkar:

Länk till ett formelblad: https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a7418899/1534504242198/Formelblad_matematik_2.pdf

 

Länk till gamla NP: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/np/np-2-4/tidigare-givna-prov/

 

Länkar till första kapitlet till boken (för er som inte hinner få hem den till startveckan), för att komma åt länkarna måste ni vara inloggade med SKOLANS Googlekonto på er dator:

https://drive.google.com/file/d/1JqU9wtfocIpmwPmuXK3ie9_MsDTZKoqc/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/19BjuX_-bcK1nPIdfW4xJOSulkHstUYtv/view?usp=sharing

 

Vecka

Moment

Sidhänvisning

Övrig information

25

Upprop och uppstart.


Kapitel 1; algebra och linjära modeller

 • negativa tal och prioriteringsregler

 • tal i bråkform

 • algebraiska uttryck

 • ekvationer

 • omskrivning av formler

 • koordinatsystem

 • linjära funktioner (k- och m-värdet)

 • en formel för linjens lutning

 • parallella och vinkelräta linjer

 • räta linjens ekvation

s. 8-50

Kursstart, måndag 20/6 (vi börjar kursen med detsamma)

26

 

 • linjära modeller

 • linjära ekvationssystem (grafisk samt algebraisk lösning) 

s. 51-83

Inför provet: gör diagnosen på sida 77. Gå igenom Blandade övningar 1A, s. 78-80 och Blandade övningar 1B, s. 81-83.

27

Kapitel 2; algebra och ickelinjära modeller

 • polynom

 • konjugat- samt kvadreringsreglerna

 • faktorisera

 • kvadratrots- samt nollproduktsmetod

 • lösningsformeln (pq)s. 86-125

Tisdag, 5/7: Prov 1 - Algebra och linjära modeller, Fabriksgatan 12, sal 302, start 13.00. 

28 

 • andragradsfunktionens graf

 • tillämpningar och problemlösningar på andragradsfunktioner 

 • potenser

 • potensekvationer

 • exponentialfunktioner

 • exponentialekvationer 

 • ekvationen  ax=b

 • tillämpningar och problemlösning

s. 126-14329

Hemstudier. Skolan är stängd
 

Gör diagnosen på sida 155. Gå igenom Blandade övningar kapitel 2, s. 156-157 och Blandade övningar kapitel 1-2, s. 159-160.

30

Hemstudier. Skolan är stängd 

Repetera kapitel 2 inför provet på måndag.

31

Måndag, 1/8: Prov 2 - Algebra och ickelinjära modeller (under lektionstid på Fabriksgatan 12, sal 302)


Provet pågår i 90 minuter, resten av tiden har vi genomgång. 

   

32

Kapitel 3; Geometri

 • vinklar och vinkelsummor

 • yttervinkelsatsen

 • randvinklar och medelpunktsvinklar 

 • likformiga månghörningar

 • topptriangel- och transversalsatsen

 • kongruens

 • implikation och ekvivalens

 • Pythagoras sats

 • avståndsformeln

s. 165-197

 

33

Kapitel 4; Statistik

 • statistiska metoder

 • population, stickprov, urvalsmetod

 • felkällor

 • lägesmått

 • några spridningsmått (lådagram)

 • standardavvikelsen

 • percentiler

 • normalfördelning

 • korrelation

 • regression

s. 212-257

 

34

Repetition av kursen.


Ha koll i Unikum vad era resultat samt slutbetyg gäller. 

 

Tisdagen 23/8; Slutprov Ma2b. Vi återkommer med exakt tid och sal.