👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A kapitel 3

Skapad 2022-06-15 14:00 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
I kapitel 3 arbetar vi med geometri.

Innehåll

Pedagogisk planering – Matematik: Favorit Matematik 5A kapitel 3

: Geometri.

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 • Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Du ska kunna:

Känna igen, namnge och beskriva tvådimensionella geometriska objekt.

Beskriva geometriska objekt med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller figurer, och att växla mellan dessa.

Känna igen, namnge och beskriva tvådimensionella geometriska objekt.

Beskriva geometriska objekt med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller figurer, och att växla mellan dessa.

Använda gradskiva för att konstruera geometriska objekt.

Använda lämpliga ord t.ex. gradtal och vinkelben.

Känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel, och att mäta olika vinklar.

Göra rimliga uppskattningar av vinklar.

Använda gradskiva

Använda begreppen spetsig, trubbig och rät vinkel i välkända sammanhang.

Mäta olika vinklar.

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med Favorit matematik 5A, problemlösningsuppgifter och laborativa övningar.

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas:

 • I gemensamma diskussioner
 • I arbete med dina uppgifter
 • genom avslutande diagnos och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 5A kapitel 3

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad.
E
C
A
Metod
5-7 rätt
8-9 rätt
10-11 rätt
Problemlösning
4-5 rätt
6-7 rätt
8 rätt
Kommunikation
3-4 rätt
5 rätt
6 rätt
Resonemang
1 rätt
1 rätt
2 rätt
Begrepp
7-10 rätt
11-13 rätt
14-15 rätt