👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RL 20 Matlagning 3 METOD

Skapad 2022-06-16 07:36 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Preppa och träna grunder och utveckla det kreativt inom matlagningen.

Innehåll

 

TID

Det här ska vi lära/Centralt innehåll.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Planera ditt arbete utifrån veckans läxa

Skriva prepplista innan vi går in i metoden

 

Organisera ditt arbete på din station

Sätta upp sin spis

 

Tillaga maträtter efter framtagen uppgift med rätt råvara, redskap, metod och maskiner

Laga mat med hjälp av ”svartaboken”, matlagning och grunder års 3Förvara råvaror på rätt sätt för att behålla kvalitén

Gemensam genomgång varje dag av Katarina, vad man ska tänka på.

 

 

Facktermer

 

Använda rätt språk i arbetet och när ni pratar med varandraSkriv kreativ meny utifrån grunder vi jobbat med praktiskt under veckan

 

Teoretisk arbetsuppgift

( meny skrivning) efter tisdagens metodpass alt teori onsdagar

 

Korrekt klädsel. Hålla rent och snyggt på arbetsplatsen.

Genomgång tillsammans med lärare.Hålla rent och snyggt på arbetsbänk och hjälpas åt vi jobbar som ett ” team” i kök

Städrutiner finns vid varje arbetsplats, kolla på dem.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare maträtter med god kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror. Dessutom utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer.
  Mal  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet redogör eleven utförligt för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror. Dessutom utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer.
  Mal  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare maträtter med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet redogör eleven översiktligt för kemiska och fysikaliska processer vid matlagning samt vid hantering och förvaring av råvaror. Dessutom utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer.
  Mal  E
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  A
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  C
 • Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
  Mal  E
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  A
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  C
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Mal  E

Matriser

Mal
METODKÖK kreativ matlagning

METODKÖK kreativ matlagning

 • Mal  -   Yrkesmässig matlagning och metoder, tekniker, redskap, maskiner och annan utrustning avsedd för restaurang och storkök.
 • Mal  -   Kemiska och fysikaliska processer vid matlagning och hantering av råvaror.
 • Mal  -   Fördjupning av hur råvaror kan hanteras och förvaras.
 • Mal  -   Hygien och dagliga hygienrutiner, till exempel rengöring av lokaler och utrustning.
 • Mal  -   Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen.
 • Mal  -   Egenkontroll.
 • Mal  -   Kommunikation och logistik för arbete i kök samt fackterminologi.
Bra
Bättre
Bäst
Planera och organisera
Utför kreativa yrkesmässig kalla och varma maträtter inom givna tidsramar Vad händer med råvaran vid olika typer av tillagning Tex emulsion Hur ska vi förvara våra råvaror tex olivolja, örter och fisk
 • Mal  E
 • Mal  C
 • Mal  A
skriver prepplista och sätta upp sin spis med hjälp av läraren . Eleven tillagar maträtter, smakar av och lägger upp maträtter efter planerad meny med hjälp av handledare Ska förstå sammanhanget i stora drag , vad som händer vid tillagning av vissa råvaror samt förvaring av råvaror I samråd
skriver prepplista och sätta upp sin spis i samråd med läraren . Eleven tillagar maträtter, smakar av och lägger upp maträtter planerad meny med samråd av handledare Ska kunna redogöra i stora drag , vad som händer vid tillagning av vissa råvaror samt förvaring av råvaror Efter samråd
skriver prepplista och sätta upp sin spis i samråd med läraren och kan ta egna beslut och komma med egna idéer . Eleven tillagar maträtter, smakar av och lägger upp maträtter efter planerad meny i samråd med läraren och kan ta egna beslut och komma med egna idéer med samråd Ska kunna redogöra i ingångende , vad som händer vid tillagning av vissa råvaror samt förvaring av råvaror Efter samråd
Hygien, ergonomi och lagar
Jobbar efter våran egenkontroll/HACCP
 • Mal  E
 • Mal  C
 • Mal  A
arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån våra rutiner i köket- receptinnehåll, temperaturkontroll, städrutiner på ett med hjälp av handledare på överskådligt sätt Översiktligt sätt
arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån våra rutiner i köket- receptinnehåll, temperaturkontroll, städrutiner på ett med delvis hjälp av handledare på överskådligt sätt Översiktligt sätt
arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån våra rutiner i köket- receptinnehåll, temperaturkontroll, städrutiner på ett noga utfört sätt Utförligt sätt
Samarbeta och bedöma egen förmåga
Utvärderar sitt arbete när arbetsuppgiften är klar.
 • Mal  E
 • Mal  C
 • Mal  A
utvärderar sina arbetsuppgifter och resultat med ett enkelt omdöme och loggbok Enkla omdömen
utvärderar sina arbetsuppgifter och resultat med ett arbetet omdöme. nyanserade omdömen
utvärderar sina arbetsuppgifter och resultat med ett arbetat omdöme och ger förslag på hur arbetet kan förbättras. nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Mal
Kopia av Kreativ Matlagning

MALMAL00S - Kreativ Matlagning

E
C
A
Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden
Att vara förberedd, ta med allt material. Penna, papper, chromebook, pärm, utskrivet material, vara påläst. Skriver TO DO lista med hjälp av läraren. Plocka fram utrustning, råvaror med hjälp av läraren. Kan inte alla kylar och förvarings- utrymmen. Sätter upp sin arbetsplats inför sin uppgift med hjälp av läraren. Omvandla recept med hjälp av läraren
Att vara förberedd, ta med allt material. Penna, papper, chromebook, pärm, utskrivet material, vara påläst. Skriver TO DO lista efter genomgången - själv - avstämning med läraren. Plocka fram utrustning, råvaror efter avstämning med läraren, själv. Kan alla kylar och förvarings- utrymmen. Sätter upp sin arbetsplats inför sin uppgift efter samråd med läraren. Omvandlar recept självständigt.
Att vara förberedd, ta med allt material. Penna, papper, chromebook, pärm, utskrivet material, vara påläst. Skriver TO DO lista efter genomgången – självständigt. Plocka fram utrustning, råvaror självständigt. Kan alla kylar och förvarings- utrymmen. Sätter upp sin arbetsplats inför sin uppgift efter samråd med läraren. Omvandlar recept självständigt
Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition samt att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
Klar innan gästen kommer! Behöver stöd och hjälp i köket under tillagningen av olika rätter. Tillagningsmetoder/tekniker Kvalitet - smak, kan justeras ihop med läraren. Uppläggning - kan justeras ihop med läraren Använder olika maskiner och utrustning med hjälp av läraren. Säkerhet, rengöring Knivteknik .. Kan ägga, kula glass, spritsa olika …. Med hjälp av läraren Kortfattad fakta när det gäller inlämningsarbete.
Klar innan gästen kommer! Efter avstämning med läraren tillagar eleven av olika rätter. Tillagningsmetoder/tekniker Kvalitet - smak, kan justeras ihop med läraren. Uppläggning - kan justeras ihop med läraren. Använder olika maskiner och utrustning självständigt i de flesta fall med lite stöd av läraren, säkerhet, rengöring Knivteknik .. Kan ägga, kula glass, spritsa olika …. Med viss hjälp Fördjupad fakta när det gäller inlämningsarbete.
Klar innan gästen kommer! Efter avstämning med läraren tillagar eleven av olika rätter. Tillagningsmetoder/tekniker Kvalitet - smak, är bra. Uppläggning – är modern och genomtänkt, rena kanter på tallriken, noggrannhet. Använder olika maskiner och utrustning självständigt, professionellt, säkerhet, rengöring Knivteknik .. Kan ägga, kula glass, spritsa olika …. Självständigt Fördjupande fakta och olika perspektiv när det gäller inlämningsarbete.
Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
Med hjälp av läraren: omvandla recept Svinn – Hållbarhet, beräkning, teori och praktik Kalkyl av maträtt Tänka säsong och hållbart Kylförvaring – kylkedjan, teori och praktik
Med hjälp av läraren: omvandla recept Svinn – Hållbarhet, beräkning, teori och praktik Kalkyl av maträtt Tänka säsong och hållbart Kylförvaring – kylkedjan, teori och praktik
Eleven är självständigt vid omvandla recept Svinn – Hållbarhet, beräkning, teori och praktik Kalkyl av maträtt Tänka säsong och hållbart Kylförvaring – kylkedjan, teori och praktik
Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter. Kunskaper om näringslära vid matlagning.
Kan följa en uppgift med stöd av läraren Kan med stöd av läraren menyuppbyggnad Kan med stöd av läraren allergimärkningen Kan med stöd av läraren arbeta efter säsong och hållbart
Kan följa en uppgift med stöd av läraren Kan med stöd av läraren menyuppbyggnad Kan med stöd av läraren allergimärkningen Kan med stöd av läraren arbeta efter säsong och hållbart
Kan följa en uppgift självständigt Kan menyuppbyggnad Kan allergimärkningen Kan arbeta efter säsong och hållbart
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Kan skolans rengöringsrutiner, gör alla moment. Noggrannhet vid städning. Ren arbetsbänk, sin egen. Tar alltid ren disk från disken. Samarbetar vid städningen och diskning. Golvbrunnar. Sophantering Springer inte i köket Lyfter tunga saker rätt och använder hjälpmedel. Använder all utrustning på ett säkert sätt Förklara varför du gör detta utifrån lagar och andra bestämmelser - kortfattat
Kan skolans rengöringsrutiner, gör alla moment. Noggrannhet vid städning. Ren arbetsbänk, sin egen. Tar alltid ren disk från disken. Samarbetar vid städningen och diskning. Golvbrunnar. Sophantering Springer inte i köket Lyfter tunga saker rätt och använder hjälpmedel. Använder all utrustning på ett säkert sätt Förklara varför du gör detta utifrån lagar och andra bestämmelser - kortfattat
Kan skolans rengöringsrutiner, gör alla moment. Noggrannhet vid städning. Ren arbetsbänk, sin egen. Tar alltid ren disk från disken. Samarbetar vid städningen och diskning. Golvbrunnar. Sophantering Springer inte i köket Lyfter tunga saker rätt och använder hjälpmedel. Använder all utrustning på ett säkert sätt Förklara varför du gör detta utifrån lagar och andra bestämmelser – fördjupad fakta
Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.
Egen reflektion och självskattning med stöd av läraren
Egen reflektion och självskattning med stöd av läraren
Egen reflektion och självskattning självständigt
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
Kan vissa facktermer och använder dem i köket. Kommunicera i köket och med matsalen under service med stöd. Samarbetar med stöd/vägledning av läraren med andra i klassen.
Kan vissa facktermer och använder dem i köket. Kommunicera i köket och med matsalen under service med stöd. Samarbetar med stöd/vägledning av läraren med andra i klassen.
Kan facktermer och använder dem i köket. Kommunicera i köket och med matsalen under service. Samarbetar med stöd/vägledning av läraren med andra i klassen.