👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 - läsåret 22/23

Skapad 2022-06-16 09:00 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Matematik år 3

Innehåll

 

 

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att lära  dig:

 • Positionssystemet
 • Multiplikationstabeller 1-10
 • Division 1-10
 • Omkrets och Area
 • Skala
 • Öppna utsagor
 • Likhetstecknets betydelse
 • Geometri - kub. rätblock, cylinder, kon, klot
 • Algoritmer med växling
 • Mäta räkna m, dm, cm och mm
 • Tabeller
 • Stapel och cirkeldiagram
 • Analog och digital tid
 • Bedöma rimlighet
 • Avrunda tal
 • Lite om historisk matematik
 • Formulera och lösa problem
 • Välja lämpliga matematiska metoder
 • Reflektera över hur vi använder matematiken i vardagen

 

Arbetssätt

Du  kommer att arbeta med fysisk mattebok och digitalt. Du kommer också arbeta laborativt med färdighetsträning och problemlösningsuppgifter.

Parallellt arbetar duibland med utomhuspedagogik och andra laborativa övningar i matematiken, vilket innebär mycket praktiska övningar för att befästa de olika momenten.

Vid  genomgångar och samtal  kommer du prata om matematik i olika sammanhang och om hur man kan tänka på olika sätt.

Du spelar spel/ gör uppgifter i mindre grupper för att träna olika moment.

Du jobbar kontinuerligt med olika problemlösningsuppgifter i smågrupper, då man får tillfälle att träna problemlösning med olika innehåll, matematiskt resonemang och uttrycksformer.

Ibland använder och integrerar du matematiken med det aktuella temat.

 

Du visar att du har lärt dig genom att:

 

Formativ bedömning:

Formativ bedömning sker i form av respons från lärare. Fråga, fråga, byt.

 

Summativ bedömning:

Summativ bedömning sker genom Skolverkets bedömningsstöd samt tester i anslutning till avslutat arbetsområde. Under vårterminen genomförs nationella prov i matematik. Vi kommer även använda exitticket

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3