👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kompis

Skapad 2022-06-16 12:38 i Prästvägen 6 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Vi har valt att arbeta med kompistema för att vi tycker att barnen behöver utveckla sitt samspel.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen skall blir bättre kompisar. 

 

Metod

 

Vi kommer att arbeta med boksamtal. Vi kommer att hålla samlingar.

 

Kompis

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18