👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Skills åk 6

Skapad 2022-06-17 11:19 i Närlundaskolan Ekerö
Skills åk 6
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelskan ni kommer ta del av i årskurs 6 utgår ifrån böckerna Skills samt era intressen och andra ämnen ni använder till vardags.

Innehåll

Engelska åk 6

Vi kommer att arbeta med läroböckerna : Skills textbook och workbook för åk 6. Läroböckerna skapar möjlighet att öva på att läsa, lyssna, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi får också träna på att skriva egna texter. Utöver läroböckerna kommer vi även använda oss av material som bygger på specifika intressen hos eleverna och andra ämnen som de finner användbara i vardagen. 

Skills, åk 6

Skills är ett läromedel som består av en textbok och en övningsbok. Böckerna är indelade i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 1 innehåller chapter 1, 2 och 3 och handlar om: Where we live, I´m interested in och Technology.
Unit 2 innehåller chapter 4, 5 och 6 vilka handlar om: Marvellous adjectives, Countries/Nationalities och A long time ago..
Unit 3 innehåller chapter 7, 8 och 9 som handlar om: Fiction, Dialouge verbs och "Mr Stink" by David Williams. 
Unit 4 innehåller chapter 10, 11 och 12 som tar upp: Stating your opinion, Nonfiction och Synonyms.

 Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 •       Lyssna och förstå 
 •       Kommunicera muntligt (tala och samtala)
 •       Läsa och förstå text
 •       Kommunicera i skrift
 •       Använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 •       Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 •       Reflektera 

Så här kommer vi att arbeta....

 •        Läsa och lyssna till texter av olika slag. . 
 •        Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
 •       Tala engelska så mycket som möjligt.
 •       Skriva olika sorters texter (brev, faktatexter, beskrivningar, dialoger)
 •       Utöka ordförrådet
 •       Träna olika strategier för att göra sig förstådd
 •       Träna på hur språket är uppbyggt
 •       Lära oss om olika engelsktalande länder

 

 Vi kommer bedöma på vilket sätt du....

 •          Förstår talad engelska och texter
 • Visar din förståelse genom kommentarer och att följa instruktioner
 • Underlättar din förståelse genom att hitta andra vägar
 • Använder och väljer ut material som du förstått till dina egna arbeten och i konversationer
 • Pratar och skriver 
 • Gör förändringar i dina arbeten som utvecklar engelskan
 • Gör sig förstådd i tal och skrift
 • Tar en annan väg/hittar strategier som tex att välja andra ord eller förklara runt det du som du inte kan komma på
 • Kommenterar på ett enkelt sätt samt jämföra med vad man redan kan och vet

Bedömningen sker genom...

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Läsuppgifter
 • Digitala övningar
 • Glosförhör

 

 

Exempel kring hur vi kommer att arbeta med unit 1...

Vad gör vi: 

Vi ska arbeta med textbook, workbook och digitala övningar.

 • Du ska lära lära dig nya ordgrupper: substantiv i hemmet och kring olika slags hem, intressen, digitala ord.
 • Possessiva pronomen: "I - My - Mine"
 • Ordningstal: the first, the second...
 • Verb + prepositioner: "Argue about", "believe in", "grow up".
 • Läsa och lyssna till instruktioner
 • Tala och skriva: ge instruktioner
 • Öva på att hur man skriver ett mail till någon.

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • Vi läser/lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi gör övningar digitalt.
 • Vi övar på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till instruktioner via digitala övningar och via mig som lärare.
 • Vi skriver och ger instruktioner med hjälp av workbook och mig som lärare.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten.
 • Vi får stödstruktur i form av checkpoints till skrivaruppgifterna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4 - 6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.