👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2022-06-20 10:43 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta utifrån läromedlet Favoritmatematik 2A. Du kommer, förutom att räkna i boken, få vara en del av samtal och diskussioner samt övningar i grupp. Du kommer att få ta hjälp av konkret material samt använda dig av digitala verktyg så som din dator.

Innehåll

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:
Se nedan.

 

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska ha kännedom om:

 

Kapitel 1:

 • Talen 0-100
 • Ental och tiotal
 • Addition och subtraktion med talen 0-100
 • Matematiska begrepp så som addition, subtraktion, plustecken, summa, term, differens, minustecken, ental, tiotal och tal.

 

Kapitel 2:

 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång (med talen 0-100)
 • Matematiska begrepp så som större än, mindre än, likhetstecken, sedel, mynt, talmönster, tallinje, tvåsiffrig, växla och sammanlagt


Kapitel 3:

 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Datalogiskt tänkande
 • Sant eller falskt
 • Begrepp så som uppställning, växla, minnessiffra, marginal, hörn, cirkel, rektangel, metod, addera och subtrahera.

 

Kapitel 4:

 • Räknesättet multiplikation
 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Problemlösnin
 • Begrepp så som multiplikation, faktor, produkt, multiplicera, räknesätt, dubbelt, tabell, storleksordning, multiplikationstecken och par

 

Kapitel 5:

 • Räknesättet division
 • Dela lika och bilda grupper
 • Division med 2, 3, 4 och 6
 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Delar av hel
 • Begrepp så som division, täljare, nämnare, kvot, spegelvänd, en halv, hälften, en tredjedel, en fjärdedel och en sjättedel



Detta visar jag genom att:

 • Delta i samtal och diskussioner
 • Utföra de uppgifter vi arbetar med kring ämnet


Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbete med konkret material
 • Samtala utifrån bilder
 • Lyssna på berättelser
 • Spela mattespel
 • Titta på korta filmer
 • Träna på huvudräkningsuppgifter
 • Enskilt arbete i matteboken
 • Samarbete med problemlösning
 • Färdighetsträning digitalt
 • Diskussionsfrågor
 • Lärarens genomgångar