👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bor här?

Skapad 2022-06-20 10:46 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 4 Biologi Slöjd Teknik
Vi arbetar i grupp och bygger fågelholkar som vi kommer att sätta upp i vår skolskog "Blåbärsskogen".

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra  till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Förutsättningar;

Eleverna kommer att arbeta i mindre grupper för att öva samarbetsförmågan. Även resonemangsförmågan övas genom att det måste gemensamt motivera och resonera vid gemensamma beslut.

Trämaterialet vi kommer att använda är från återvunna lastpallar. 

Arbetsområdets mål


Du ska öva på/kunna att;

 • följa och skapa en enkel ritning.
 • anpassa och designa holken efter den fågel som ni väljer ska flytta in.
 • utforma ett sätt att i framtiden kunna öppna och tömma holken.
 • sågteknik för att kapa upp bitarna.
 • färgsätta och dekorera holken efter gruppens önskan.
 • dokumentera ert arbete på Unikum med både bild och text. 
 • limma, förborra hål och spika ihop 2 brädor.
 • hur man mäter med en linjal och ritar ett rakt streck mitt på en träbit.. 
 • hur man gör en enklare sammansättning med hjälp av spik.
 • skillnaden på en och ett borr, en skruv och en spik.

 

Undervisning/detta ska vi göra;
 • Lära oss lite om svenska fågelarter och vilka som kan tänkas flytta in i våra skapta holkar.
 • Vi skall titta på en ritning och göra en skiss av färdig holk.
 • Vi skall rita upp en kapnota  och starta en lärlogg.
 • Eleverna ska såga ut sina bitar utifrån sin kapnota och försöka fundera på hur de skall montera sin holk.
 • Vi skall öva oss på att markera ut vart vi bör placera spikarna för att montera holkarna och få ett hållbart resultat.
 •  Vi skall öva oss på att förborra på markeringarna och spika.
 • Vi skall måla och dekorera våra fågelholkar efter egna idéer och egen inspiration. 
 •  
 • Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att kolla vad du lärt dig ( bedöma) och det är viktigt att du visar vad du kan.

Du skall visa att du:

 • Deltager och är aktiv på lektionerna.
 • Samspelar med de andra i gruppen.
 • Kan skapa en skiss hur din holk ska se ut.
 • Dokumentation med foto på skiss och färdig holk. Reflektion över vilken fågel som ska bo i holken och hur ni anpassat den efter det. Teknisk lösning hur ni ska tömma holken.
 • Att du följt instruktionerna och jobbat noggrant och lugnt med mätning, borrning och spikning för sammanfogningen.
 • Att du använder slöjdord när du pratar och resonerar kring ditt arbete. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6