👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk -ht 22

Skapad 2022-06-20 13:11 i Fröhuset Dibber Sverige AB
Språk och kommunikation
Förskola
Genom språk och kommunikation stöttar vi som pedagoger barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • Uppmuntra talet och berättandet utifrån barnens förmågor.
 • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att utvecklas i sitt språk och i sin kommunikation.
 • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor etc.
 • Arbeta med bilstöd vid samlingar, leksituationer, rutinsituationer m.m. 
 • Uttal och meningsbyggnad 
 • Språklekar
 • Rim och Ramsor
 • Drama
 • Digitala verktyg - iPad, ex. Bornholmslek, memory mm
 • Introducera bokstäver och skriftspråk 

Varför?

Vi vill stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

 

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Vi som engagerade pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras utveckling. Att fånga språket i det dagliga arbetet gör att språket är i fokus under hela dagen men i mer specificerad form vid undervisningstillfälle.

Dokumentation

Observationer, Fotografera, filma, anteckningar, reflektion och analys, 

ansvarig

alla pedagoger på avdelningen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18