👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 8

Skapad 2022-06-20 13:37 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Fysik
Krafter, Magnetism, Akustik, Energi

Innehåll

Arbetssätt

För att göra läromedlets innehåll tydligare så använder vi en metod som kallas “vägledd läsning” på lektionerna.

Detta innebär att du, dina klasskamrater och din lärare läser texten högt i klassen. Samtidigt  väljer vi ut ord som kan vara svåra eller viktiga att förstå. I läromedlet finns även listor på begrepp (ord) som är viktiga för dig att förstå och kunna. Begreppen är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig din undervisning på ett bra sätt.

 

Bedömning.

Du kommer att göra tre större uppgifter som ligger till grund för ditt betyg i fysik.

Skriftligt prov. Kunskapskravet: Beskriva och förklara

Skrivuppgift. Kunskapskravet: Granska information och ta ställning

Laborationsrapport. Kunskapskravet: Genomföra systematiska undersökningar.

 

 

Ditt resultat visas i bedömningsmatrisen. (unikum)

 

 

Kunskapsmål

Kraft och rörelse

 • Förstå skillnad mellan vikt och tyngd
 • Kunna tröghetslagen
 • Kunna beskriva olika rörelser och göra beräkningar på medelfart
 • Beskriva ett experiment som visar fritt fall
 • Veta vad krafter uträttar
 • Veta hur man kan öka och minska friktion
 • Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Kunna mekanikens gyllene regel
 • Känna till några enkla maskiner
 • Förstå varför Galilei betydde så mycket för vetenskapen
 • Kunna rita krafter
 • Förstå reaktionskraft och normalkraft
 • Känna till Newtons lagar
 • Kunna använda hävstångslagen
 • Kunna beskriva en centralrörelse

 

Kunskapsmål

Magnetism

 • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
 • Förstå elektromagnetism
 • Veta hur en elmotor arbetar
 • Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse
 • Veta vad en generator är
 • Veta hur en transformator fungerar
 • Veta hur magnetfält kan mätas och hur styrkan beror av avståndet
 • Kunna elmotorns delar och principen för likströmsmotorn
 • Veta något om de olika storlekarna på spänningen under transport från kraftverk till användare
 • Veta något om hur vi byggt ut vår användning av el

 

Kunskapsmål

Akustik

 • Förstå vad ljud är
 • Förstå hur ljud sprids
 • Kunna ljudets fart i luft
 • Veta något om ljudets fart i andra ämnen 
 • Veta vad frekvens är och vilken enhet som används
 • Kunna förklara skillnaden mellan hög och låg ton, skillnaden mellan stark och svag ton samt skillnaden mellan toner och buller
 • Veta vad som gör att samma ton låter olika på olika instrument
 • Kunna förklara resonans
 • Veta vilka människans hörselgränser är och vilka ljud som ligger över och under dessa
 • Veta något om användning av ultraljud
 • Veta något om ljudnivå och hörselskador 
 • Veta något om bullerbekämpning
 • Kunna förklara dopplereffekten
 • Veta hur vi uppfattar att ljud reflekteras
 • Känna till någon praktisk användning av att ljud reflekteras
 • Veta något om mikrofon, högtalare och lagring av ljud

 

Kunskapsmål

Energi

 • Veta vad som menas med arbete i fysikens mening
 • Kunna beräkna arbete
 • Förstå solenergins betydelse för jorden
 • Kunna energiprincipen.
 • Kunna räkna upp energiformerna

 

 • Förstå hur energienheten 1 kWh är sammansatt

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

11

     
12      

13

     

14

     

15

U L !
16      

17

    Laboration med rapport.

18

    Laboration med rapport.
5      

6

     

7

 

 

 

8

     

9

     

 

     

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Fysik 7-9

E
C
A
Kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället.
Eleven visar GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med VISS användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska samband i naturen, i samhället.
Eleven visar GODA kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med RELATIVT GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska samband i naturen, i samhället.
Eleven visar MYCKET GODA kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska samband i naturen, i samhället.
Förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med VISS naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med RELATIVT GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för UTVECKLANDE resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra ENKLA resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra UTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och VÄL FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra VÄLUTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.