👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7

Skapad 2022-06-20 13:43 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad är egentligen liv? Hur delar vi in liv? Är allt liv likadant? Stort och litet liv.

Innehåll

Arbetssätt

För att göra läromedlets innehåll tydligare så använder vi en metod som kallas “vägledd läsning” på lektionerna.

Detta innebär att du, dina klasskamrater och din lärare läser texten högt i klassen. Samtidigt  väljer vi ut ord som kan vara svåra eller viktiga att förstå. I läromedlet finns även listor på begrepp (ord) som är viktiga för dig att förstå och kunna. Begreppen är viktiga för att du ska kunna tillgodogöra dig din undervisning på ett bra sätt.

 

Bedömning.

Du kommer att göra två större uppgifter som ligger till grund för ditt betyg i biologi.

Skriftligt prov och en laborationsrapport.

 

Det skriftliga provet kommer på avsnittet om djur.

Laborationsrapporten görs på avsnittet om växter.

 

Ditt resultat visas i bedömningsmatrisen.

 

Kunskapsmål

Allt som lever?

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter, svampar och bakterier
 • Veta hur bakterier förökar sig
 • Känna igen kocker, baciller och spiriller
 • Ge exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier
 • Veta hur vi skyddar mat och oss själva mot bakterier
 • Känna till nyttiga bakterier
 • Veta varför ”nedbrytare” behövs i naturen
 • Kunna förklara hur blågröna bakterier skiljer sig från andra bakterier
 • Känna till vad vattenblomning beror på
 • Veta vad virus består av och hur de skiljer sig från bakterier
 • Känna till hur virus förökar sig
 • Känna till var det finns liv på jorden
 • Förklara vad en art är
 • Veta vad Carl von Linné är mest känd för
 • Kunna några organeller i djur- och växtcellen
 • Inse vad de första mikroskopen betydde för biologin
 • Känna till Louis Pasteurs upptäckter
 • Veta vad Florence Nightingale är känd för
 • Beskriva hur man odlar och räknar bakterier
 • Förstå att bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika
 • Känna till vad Carl von Linné uträttade under sitt liv
 • Känna till hur Linnés system för artnamn skrivs
 • Veta vad släkte och familj är
 • Ge exempel på hur indelningen av organismer i t.ex. riken har förändrats med tiden

 

 

Kunskapsmål

Växter svampar och djur

 

 

 • Känna till växternas fotosyntes
 • Veta vad växter använder glukos till
 • Förstå varför djur och människor är beroende av växter
 • Känna igen och ge exempel på växter från olika grupper
 • Känna till blommans delar
 • Skilja på pollinering och befruktning
 • Ge exempel på hur växter sprider sig
 • Känna till hur storsvampar är uppbyggda
 • Veta hur svampar sprider och förökar sig
 • Känna igen och kunna ge exempel på vanliga svampar
 • Kunna beskriva tre olika sätt som svampar kan få näring på
 • Veta vad mögel är
 • Veta vilka ämnen jästsvampar bildar av socker
 • Känna till någon svamp som är parasit på människor
 • Veta vad lavar är och ge exempel på sådana
 • Kunna beskriva och ge exempel på ryggradslösa djur och rygradsdjur från olika grupper
 • Veta hur insekter förökar sig med ofullständig eller fullständig förvandling
 • Känna till fördelar och nackdelar med att vara växelvarm respektive jämnvarm
 • Kunna jämföra fotosyntes och cellandning
 • Veta vad växter använder stärkelse, cellulosa, fett och protein till
 • Känna till några svampar i naturen som inte är ”hattsvampar”
 • Veta hur penicillinet upptäcktes
 • Känna till hur malaria sprids och påverkar kroppen
 • Känna till hot mot korallrevens arter
 • Förstå hur daggmaskar kryper
 • Kunna ge exempel på problem med inplanterade arter
 • Känna till ett leddjurs byggnad med räkan som exempel
 • Känna till hur grodor fortplantar sig
 • Förstå varför fåglar flyttar och hur de hittar rätt
 • Veta hur olika fågelarters näbbar är anpassade till födan

 

Kunskapsmål

Sexualitet

 • Veta hur en människa förändras under puberteten
 • Veta vad det innebär att vara homo-, bi- eller heterosexuell
 • Veta vad som menas med sexualitet
 • Veta vad hbtqi står för
 • Veta hur människans könsorgan ser ut och fungerar
 • Veta hur menstruationscykeln styrs av hormoner

 

Vi kommer även att läsa en del sexualkunskap och om tid finns tittar vi även på svampar.

 

 

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Labb lektion

34

Allt som lever    

35

     

36

     

37

     

38

Växter svampar och djur    

39

    Laboration med rapport

40

    Laboration med rapport

41

     

42

     

43

     

44

L

O

V

45

     

46

Sexualitet    

47

     

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Biologi 7-9

E
C
A
Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
Eleven visar GRUNDLÄGGANDE kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med VISS användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.
Eleven visar GODA kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med RELATIVT GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.
Eleven visar MYCKET GODA kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven biologiska samband i naturen och människokroppen.
Förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med VISS naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med RELATIVT GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör biologi och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra ENKLA resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra UTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och VÄL FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra VÄLUTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.