👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande - planering

Skapad 2022-06-22 14:21 i Hammarkullegatan 5 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Planering för vårt fokusområde barns delaktighet och inflytande.

Innehåll

 Fokusområde: 

 

Lpfö18:

Barns delaktighet och inflytande 

Nuläget.
Varför ska vi göra detta?

Vi jobbar med barns delaktighet och inflytande under hela årets gång. 

Frågor att fundera kring


Vad för förutsättningar har barngruppen? Vad ska vi göra för att barnen ska bli nyfikna och motiverade till att lära sig nya saker. 

Långsiktig målbild

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i sig själva, kunna uttrycka sina tankar och åsikter. 

Hur kommer vi dit?

Vi har en dialog med barnen, ser vad barngruppen har för intressen och planerar och utformar verksamheten efter det. 

Behöver vi stöd, extra resurser? 

Vi behöver göra anpassningar för de barn som är i behov av extra stöd. Vi använder bilder som stöd. 

När ska detta utvärderas? 

I slutet på terminen kommer vi utvärdera och se över hur det har gått och vilka framsteg barngruppen har gjort. Dokumentation kommer ske via loggböckerna. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18