👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2022-06-27 08:13 i Äringsgatan 4 A förskola Göteborgs Stad
kjxzfhoiusdhgfirhg
Förskola
Ska introduktion

Innehåll

Kartläggning, var är vi?

Skriv en kort bakgrund till det valda området (tex tema/projekt) och hur barnens intressen samt behov tas tillvara.

 

 

 

Mål, vart ska vi? Kopplat till verksamhetens fokusmål och Lpfö18

Beskriv förväntat lärande. Vilka kunskaper samt förmågor vill vi att barnen ska utveckla och hur säkerställer vi det?

 

 

Hur undervisar vi? 

Beskriv vilka metoder och arbetssätt som kommer att användas, gärna kopplat till forskning och beprövad erfarenhet.

 

 

Reflektion. Utgå från stödfrågorna nedan.

 • Arbetar vi med de läroplansmål vi har taggat?
 • Beskriv barnens delaktighet.
 • Beskriv vilket lärande vi ser.
 • Vad lyckas vi bra med?
 • Vilka förbättringsområden ser vi?
 • Vilka nya frågor har väckts på gruppnivå/individnivå (reflektion med barnen+ observationer)? 

 

 

 

Analys. Utgå från stödfrågorna nedan. 

 • Utifrån våra reflektioner:
  • Vad ska vi förändra?
  • Vad ska vi fortsätta med?

Erfarenheterna och slutsatserna från reflektionen är ert nya nuläge. Använd de erfarenheter och slutsatser ni har till nästkommande planering. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18