👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans förskola SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2022-06-27 10:49 i Ugglans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap

Innehåll

Planering(mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

I enlighet med Lpfö 18 vill vi skapa förutsättningar för barnen att utveckla

  •         Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  •         Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
  •      Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

I enlighet med läroplanen ska barnen ges förutsättningar för  bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Utifrån barnens intressen och behov ser vi att detta arbete gynnar barnen utveckling och lärande gällande naturkunskaper.

 

Hur arbetar vi?

Vi kommer att arbeta med temat "Maja", med boken "Maja tittar på naturen" som utgångspunkt.

 

Utifrån detta tema kommer barnen erbjudas olika planerade aktiviteter/undervisningstillfällen t.ex. kretslopp, fotosyntes, experiment., skogsutflykter, boksamtal, skräpplockardag.

Vi kommer ta tillvara barnens spontana tankar och fundering kring naturvetenskapliga "fenomen" som uppkommer i vardagen.