👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Språk, fyrklövern HT 2022

Skapad 2022-06-28 08:52 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk "Vem är jag"

Tidsperiod: Augusti

Förskolans namn:Skogsgläntan

Grupp: Fyrklövern

Barnens ålder: 1-4

År och datum: Augusti 2022

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att berätta och utveckla sitt ordförråd. 

Genom att utveckla detta så tror vi att vi kan utveckla barnens förmåga att uttrycka sig genom ordbilder, tecken och andra  estetiska uttrycksformer.
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att fortsätta använda oss av barnens egna böcker och de som kommer nya ska få göra egna böcker. Vi har sett att det har gett möjligheter till samtal och berättande. Vi kommer också använda oss mycket av bilder, tecken som stöd

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom unikum och dokumentationsvägg på avdelningen. Även genom utvecklingssamtal och samtal i hallen. De blir delaktiga genom att göra boken tillsammans med barnen.Utvärderar gör vi vid månadens slut när vi byter ämnesområde

 

Planeringen upprättad av:

Emelie

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18