👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2022-07-04 13:20 i Karl Johansgatan 50 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Under starten av terminen ska vi arbeta med känslorna för att kunna uttrycka den egna känslan och identifiera andras känslor.

Innehåll

Var är vi?

I starten av terminen kommer det in några nya barn i barn gruppen samt att några barn börjat skola eller flyttat. Detta innebär en ny sammansättning av gruppen och nya roller för barnen. För att stötta barnen i de olika relationerna som skapas tänker vi att det är en bra början att jobba med känslor och hur dessa uttrycks.

Barngruppen har kommit olika långt i sina känslor och empatiförmågor. Barnen  har mycket känslor som de visar på olika sätt. Vi vill göra barnen medvetna om att det finns flera olika känslor och att man reagerar olika på olika känslor. Det är en del i vårt värdegrundsarbete.

 
 

Vart ska vi?

Syftet är att hjälpa barnen att kunna sätta ord på sina och andras känslor men även att hjälpa dem skapa förståelse kring de olika känslorna. Vi vill också att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor, alla har rätt att känna som man gör.

Vårt syfte:

Att öka barns förmåga till att:

 • Känna igen känslor och sätta namn på dem
 • Identifiera andras känslor

 • Ta andras perspektiv

 

Hur gör vi? 

Vi sitter i våra smågrupper och samtalar med barnen.

Hur mår man när man känner känslan? Varför känner man känslan? Vilken färg är känslan? Hur ser känslan ut? Hur ser du ut när du känner känslan? Hur hanterar du känslan?

Barnen får berätta om sina känslor utifrån sin egen förmåga och berätta om situationer där de känt olika känslor. Vi använder spegeln för att se hur vi ser ut när vi uttrycker våra känslor.  

Vi börjar med känslan glad och går sen vidare till ledsen och arg och som vi kopplar olika aktiviteter till.

Vi läser böcker som handlar om de olika känslorna och som är aktuella för barngruppen just nu.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18