👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP fysik årskurs 5 läsåret 2022-2023

Skapad 2022-07-04 13:24 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för fysik under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Fysik
Så här kommer vi att arbeta med fysik.

Innehåll

Fysik årskurs 5 läsåret 2022-2023

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i fysik

 • Få en insikt i olika fysikaliska fenomen och hur dessa kan användas ex. elektriska kretsar
 • Kunna beskriva olika fysikaliska samband ex. elektriska kretsar  
 • Samtala och diskutera och kunna ge förslag på förbättringar genom att använda kunskaper och erfarenheter
 • Känna till olika upptäckter som gjort skillnad för människan och kunna förklara hur det påverkat människans liv
 • Känna till och använda ämnesspecifika ord och begrepp ex. isolator och vakuum

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Självständigt kunna planera och genomföra olika undersökningar, ex. elektricitet och jämföra och utvärdera dina resultat
 • Redogöra för hur olika kulturer kan beskriva och förklara olika fenomen
 • Genomföra olika tester och använda olika mätinstrument samt kunna förklara vad det är som ska testas, hur testet blir rättvist och om det är mätbart
 • Göra tydliga redovisningar på dina undersökningar och arbeten med tabeller, bilder eller skriftliga rapporter

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Kunna välja energikällor och färdmedel utifrån miljöpåverkan och andra faktorer som tid och säkerhet och sedan koppla ställningstagandet till dina kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet
 • Känna till och beskriva olika väderfenomen
 • Se hur olika tidmätningar kan gå till som solur och atomur
 • Självständigt kunna söka och använda information genom att anpassa den till sammanhanget samt kunna avgöra tillförlitligheten hos källa och information 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i fysik
 • Energi och energikällor 
 • Färdmedel
 • Olika väder
 • Elektricitet
 • Upptäckter som gjort skillnad
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Fysik bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2022-2023, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,
  Fy
 • förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och
  Fy
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och nederbörd uppstår.
  Fy  4-6
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödena med hjälp av olika värmeledande och isolerande material.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier. Hur de kan kopplas och hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  4-6
 • Några instrument samt hur de används för att mäta fysikaliska storheter, till exempel temperatur och kraft.
  Fy  4-6
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Fy  4-6
 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Fy  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör fysik.
  Fy  4-6