👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Planering 2022/2023

Skapad 2022-07-05 09:06 i Stora Skedvi förskola Säter
Förskola
I det kollegiala lärande flätas utvecklingsområdena, vår profil och hållbar framtid samman. Med grunderna i läroplanen, barnkonventionen, globala målen och likabehandlingsplanen. Detta utmynnar i avdelningarnas projektarbeten.

Innehåll

 
Bakgrund beskrivning av projektet:
(Vilket projekt ska ni arbetar med? Vad har ni utgått ifrån? )
 
Syfte:
( Beskriv varför ni vill skapa den undervisningen och syfte med det?)
 
 
Aktivitet och metod:
(Vilka aktiviteter och hur ska ni göra?)
 
 
Uppföljning:
( Vad ska dokumenteras och hur det ska dokumenteras?)
 
Beskriv er uppstart i augusti: