👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunmall planering Alingsås förskola 2022

Skapad 2022-07-05 10:35 i Testförskola Alingsås
Förskola
Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. (Lpfö 18 sid. 6)

Innehåll

Mall för pedagogisk planering. Ta bort röd stödtext när mallen är ifylld.

 

Syfte - varför?

Vår intention: utifrån läroplansuppdraget, vår verksamhetsplan och barngruppens intressen - varför väljer vi att just nu fokusera på detta? Finns någon övergripande generativ frågeställning vi tror väcker vår och barnens nyfikenhet?

 

Mål:

Vilka mål i läroplanen kan vi koppla till syftet? Välj max fyra mål, gärna färre.

Skriv även med här om ni har övergripande mål på er förskola för året som passar planeringen.

 

Att tänka på -  målen i läroplanen kan både vara vida och långsiktiga eller “smala” och mer kortsiktiga.

  • Vid start av ett temaområde - begränsa till få mål, gör nya urval varje vecka.

  • I delanalyser/verksamhetsuppföljning - titta även på de långsiktiga målen.

 

Var är vi? (Nuläge)

Här upplever vi att barnen befinner sig nu - kartlägg barnens nuvarande kunskaper, intressen, nuvarande förståelse genom till exempel tankekarta, intervju, teckningar, dokumentationsväggar osv.

 

Vart ska vi?

Kunna synliggöra barnens förändrade kunnande utifrån vad vi har erbjudit. 

 

Behöver vi pedagoger mer kunskap för att kunna utmana och stimulera? Hur skaffar vi oss det?

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering

  • Pedagogiska miljön och material? 

  • Platser att vara på? 

  • Vem ansvarar för undervisningen?

Hur ska vi tillvarata barnens tankar i planering och genomförande? 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

  • Vad ska vi dokumentera? Gruppnivå eller enskilt barns nivå? 

  • Barnens reflektioner - hur synliggör vi dem i dokumentationen?