👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2022 åk 6

Skapad 2022-07-05 11:01 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Arbetsområde kring demokrati och Valet 2014.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
I år är det riksdagsval i Sverige! Det sker vart fjärde år - den tredje söndagen i september. Vi ska under de närmsta veckorna arbeta mot en förståelse för hur valet går till, hur Sverige styrs samt vad demokrati innebär.

Innehåll

Mål

- uttrycka och argumentera för sina åsikter

- reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- förstå hur människor kan påverka

- ha kännedom om samhällsstrukturer som riksdag, regering och kommun, samt lokala strukturer som elevråd och klassråd.

- känna till de största partierna i Sverige.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att: 

 • läsa texter och se filmer i ämnet - reflektera kring innehållet
 • lära in ord och begrepp som tillhör ämnet
 • träna på att delge åsikter och argumentera för dem
 • träna på att bemöta andras åsikter med respekt
 • genomföra ett demokratiskt val i klassen
 • avsluta arbetet med ett skriftligt prov.

Visa din kunskap - Bedömning

Vi kommer att bedöma:

  •  hur ni bemöter kamraternas frågor och åsikter
  • det skriftliga provet
  • din förmåga att förstå ord och begrepp som tillhör ämnet ( t ex riksdag, regering, kommun, demokrati, politiskt parti och partiledare).

 

Uppgifter

 • Valet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.
  Sh  4-6
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  E 6
 • Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sv Sh
Kopia av Bedömningsmatris Samhällskunskap

På väg mot E
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.