👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskola klass regnbåge fruktstund 22/23

Skapad 2022-08-09 18:26 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Motorik Vardagsaktiviteter
Under fruktstunden ser vi till att kroppen får ny energi och tränar vår kommunikation.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven kan delta i en gemensam matsituation.

Eleven använder sin kommunikation.

Eleven använder sin motorik till att vara mera självständig i matsituationen.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna får utrymme att vara självständiga och aktiva under matstunden. För en elev kan det betyda att hämta tillbehören från köket, för en annan att plocka upp frukten och föra den till munnen utan stöd eller för den tredje att bestämma om hen vill smaka på maten med munnen.

Personalen påminner och hjälper att hålla fokus. Personalen och elev samtalar om matsituationen.

Vi samtalar under stunden vi sitter kring bordet. Personalen är lyhörd för elevens individuella kommunikation och stöttar eleverna i att uttrycka sig samt uppmärksamma varandra.

 

Bedömning

 Målen är uppfyllda när du:

- utför dina uppgifter i matsituationen självständigt

- deltar i samtalen på ditt sätt

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,
  Kom
 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att förflytta sig i vatten,
  Mot
 • förmåga att hantera och reflektera över praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i vardagsmiljön,
  Vaa
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter samt att tolka andras uttryck.
  Kom  1-3
 • Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  Kom  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor och avsikter på olika sätt samt att tolka andras uttryck. Att ställa frågor, svara och ge kommentarer.
  Kom  4-6
 • Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  Kom  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer. Kroppsspråk, tecken, tal och andra former för kommunikation. Att uttrycka känslor, avsikter, kunskaper och åsikter på olika sätt samt att tolka andras uttryck.
  Kom  7-9
 • Att ställa frågor, svara, ge kommentarer samt beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  Kom  7-9
 • Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  Kom  7-9
 • Finmotoriska rörelser.
  Mot  1-3
 • Finmotoriska rörelser.
  Mot  4-6
 • Redskap som används vid tillagning av måltider och hur de används på ett säkert och funktionellt sätt.
  Vaa  1-3
 • Redskap och teknisk utrustning för hushållsarbete och hur de används på ett säkert och funktionellt sätt.
  Vaa  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommunicerar om elevnära ämnen och initierar och avslutar kommunikationen. Eleven uttrycker avsikter och tolkar andras uttryck samt deltar i att kommentera, beskriva och berätta i olika sammanhang. Eleven deltar i skrivrelaterade aktiviteter.
  Kom   9
 • Eleven deltar i att genomföra rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven deltar i att genomföra vattenvaneaktiviteter.
  Mot   9
 • Eleven deltar i att hantera praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i vardagsmiljön samt deltar i kommunikation om detta.
  Vaa   9