👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ukrainska Modersmål Grundskola 4-6

Skapad 2022-08-11 10:48 i Modersmålsenheten Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen
Grundskola 4 – 6 Modersmål utom nationella minoritetsspråk
Vi kommer att arbeta med olika tema och uppgifter, gemensamt för dem blir det att vi planerar uppgifterna tillsammans. Vi pratar om Ukraina och Sverige från olika perspektiv. Eleverna ska få kunskap om svenska samhället och skolan, vardagslivet och traditioner. Vi jämför livet i dem båda länder. Utgångs punkt är respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Läsa och skriva

 • Vi läser och tolkar texter från olika medier , vi pratar om texters budskap, både det direkt ut­talade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Vi skriver texter
 • Vi pratar om ukrainska språket och jämför den med svenska
 • Vi lär oss att använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Vi samtala om skolan i Ukraina och i Sverige, om hur elever upplever vardagen . Utgångspunkt Film UR Skola på ukrainska.
 • Elever gör presentationer om sina favorit ämne och om sina hobby
 • Vi pratar om uttal, betoning och satsmelodi och jämför det med svenska.
 •  
 • Texter

 • Vi läser berättelser av ukrainska och svenska författare
 • Vi läser olika texter, berättelser om traditioner i Ukraina och Sverige 
 •  

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning.
 • Vi pratar om synonymer, motsatsord, vi leker med synonymer och omonymer och andra relationer mellan ord.

Kultur och samhälle

 • Vi pratar om traditioner i Ukraina och i Sverige
 • Vi pratar om högtidsfirandet i dem båda länderna

 

 
 • Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • Din förmåga att tala och kommunicera på modersmål.
  • Din förmåga att använda de ord och uttryck som vi arbetar med i ett sammanhang.
  • Din användning av ordförråd
  • Din förmåga att förstå när modersmål talas.
  • Din förmåga att förstå texter på modersmål.
  • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
  • Din förmåga att skriva på modersmål.
  • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.                                   
  • Kunskap om kultur och samhälle      

Uppgifter

 • Svensk skola

 • Barnkonventionen

Matriser

Ml
Betygskriterier åk 6 Modersmål LGR22

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som upprätthåller samtalen väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare
Skriva
Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation.
Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Skrivreglar
Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet
Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet
Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Läsa, Läsförståelse
Eleven läser olika texter med visst flyt och visar grundläggande läsförståelse
Eleven läser olika texter med relativt gott flyt och visar god läsförståelse.
Eleven läser olika texter med gott flyt och visar mycket god läsförståelse
Resonera
Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter
Eleven för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Eleven för välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
Jämföra
Eleven beskriver på ett enkelt sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.
Beskriva
Eleven beskriver på ett enkelt sätt, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper, traditioner och företeelser med anknytning till områden där modersmålet talas.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper, traditioner och företeelser med anknytning till områden där modersmålet talas.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper, traditioner och företeelser med anknytning till områden där modersmålet talas.