👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Tal

Skapad 2022-08-17 12:38 i Byskeskolan Skellefteå FSK/GR
Grundskola 9 Matematik
Vi ska arbeta med: Stora och små tal, Prefix, Tal i potensform, Kvadratrötter

Innehåll

Uppgifter

 • Matematikprov "Tal"

 • Prov tal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9