👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bladet introduktion

Skapad 2022-08-17 13:26 i Förskolan Rosendal Umeå
Förskola
Introduktion i förskolan syftar till att barnen ska bli trygga med oss pedagoger och bekanta sig med miljön och rutiner på avdelningen. Samt att vi pedagoger ska få lära känna er vårdnadshavare och ni oss förstås.

Innehåll

Syfte med introduktionen:

Att varje barn och vårdnadshavare har rätt till en god introduktion i förskolan. Introduktionen ska ge barnen och vårdnadshavare möjlighet att ta del av förskolans grundverksamhet som behöver vara väl planerad och genomtänkt för att vara en del av en god progression i barnets utveckling Detta gäller såväl nya som “gamla” barn. Detta skapar en trygghet som leder till bra förutsättning för utveckling och lärande. (Lpfö18)

Läroplansmål: 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

Förskollärare ska ansvara för att alla barn upplever att det är meningsfullt och roligt att lära sig nya saker. (Lpfö18)

Målindikationer:

Barnet söker kontakt med oss pedagoger.

Barnet undersöker och leker på egen hand. 

Barnet känner sig tryggt nog att leka både ute och inomhus. 

Pedagoger har skapat en relation till vårdnadshavare. 

Barnet har blivit bekant med förskolans miljöer och rutiner. 

Hur? (Aktiviteter)

Introduktionen är planerad under minst 10 dagar för de yngre barnen, detta för att ge barnen tillräckligt med tid för att bekanta sig med miljön, rutiner och pedagoger innan introduktionen är slut. Vi anpassar inskolningstiderna senare på inskolningen efter hur inskolningen går samt barnets ork. 

Vi pedagoger miljön och visar barnen det material som finns på avdelningen och utomhus.

Vi inskolar barnen både ute och inomhus för att de ska känna sig trygga med båda miljöerna. 

Vi pedagoger är närvarande och bjuder in till lekar och aktiviteter med barnen medan vårdnadshavare håller sig lite mer i bakgrunden. 

Vi anpassar miljön för en ny barngrupp, begränsar mängden material så det blir överskådligt och tillför mer när vi ser ett behov. 

Vi pedagoger informerar om förskolans rutiner och sådant som är viktigt att veta om verksamheten. 

Av erfarenhet vet vi att matsituation och efterföljande vila brukar gå smidigare utan vårdnadshavare närvarande. 

Vi för en fortlöpande dialog med vårdnadshavare om deras barn och hur introduktionen går. 

Vi pedagoger dokumenterar under inskolningsperioden för att kunna följa upp detta. 

All information från oss kommer att publiceras på Unikum.

Introduktionen avslutas med ett uppföljande inskolningssamtal.