👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2022-08-17 13:53 i Astradskolan Ljungby
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under detta arbetsområde kommer ni få lära er vad demokrati är, hur demokratiska beslut fattas samt få information om Sveriges partier och hur ett val går till.

Innehåll

Under veckorna 34-37 kommer vi behandla arbetsområdet demokrati där vi använder oss av läromedlet Puls - Samhällskunskap.

 • Vi kommer tillsammans läsa sidorna 86-101 som handlar om demokrati, vem som bestämmer i Sverige och de politiska partierna. 
 • Diskutera frågor tillsammans i helklass och med er bänkgranne. 
 • I grupp kommer ni bli tilldelade ett varsitt parti där syftet är att samla information och tillsammans göra en gemensam PowerPoint som ska redovisas. 

Det ni blir bedömda på under det här arbetsområdet är:

 • Muntligt (exempelvis diskussioner och hur aktiva ni är) 
 • Skriftligt 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  Sh
 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
  Sh
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
  Sh  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  E 6
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  E 6
 • Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.
  Sh  E 6
 • Eleven visar goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  C 6
 • Eleven visar goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för utvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  C 6
 • Eleven för utvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med relativt välgrundade källkritiska argument.
  Sh  C 6
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
  Sh  A 6
 • Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
  Sh  A 6
 • Eleven för välutvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument.
  Sh  A 6