👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering Ke åk7 HT22 Sofia skola

Skapad 2022-08-17 14:29 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar utveckling.

Innehåll

Ämne: Kemi åk 7 HT 2022                           Lärare: Linnéa Törnqvist

Arbetstid: HT v.34 – 51 (Preliminär planering som kan ändras under terminen)

 

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, material­utveck­ling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper om materiens upp­bygg­nad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

- kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen

- förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa

- förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Centralt innehåll kopplat till arbetsområde

Vecka

Arbetsområde

Kap

Centralt innehåll

34-37

Kemins grunder

1

Grundämnen, hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar

Separations- och analysmetoder, till exempel filtrering, fällning, pH-mätning och identifikation av ämnen.

38-39

Luft och vätgas

2

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter

40-41

Vatten

3

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.

42-45

Syror och baser

4

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. pH-mätning.

46-47

Jonföreningar

5

Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner.

48-49

Mark

6

Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frågor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och spridning av miljögifter

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, titta på förklarande film, ha diskussioner, göra olika uppgifter, planera samt genomföra och dokumentera praktiska laborationer under halvklasslektioner. Alla begrepp som man behöver kunna finns under ”Testa dig själv” efter varje avsnitt i Spektrums biologibok. Under terminen kommer vi att arbeta med kapitel 1-6 med undantag för vissa avsnitt, detta framkommer i momentplaneringarna.

Preliminär terminsplanering:

v. 34-37            ”Kemins grunder” kap 1. Kapitlet examineras med ett skriftligt prov.

v.38-39             ”Luft och vätgas” kap 2. Kapitlet examineras med en labbrapport.

v.40-41             ”Vatten” kap 3. Kapitlet examineras med inlämningsuppgift.

v.41-47             ”Syror och baser” kap 4 och ”Jonföreningar” kap 5. Kapitlet examineras med ett skriftligt prov.

v.48-49             ”Mark” kap 6. Kapitlet examineras med presentation.

Bedömningsuppgifter kommer även att göras fortlöpande. Läxor ges regelbundet, framför allt med Testa dig själv.  

Betygskriterier vi arbetar mot

Eleven visar grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss/relativt god/god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss/ relativt god/ god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande/fungerande/väl sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

 

Terminsbetyg kommer att sättas utifrån ämnets syfte, centrala innehållet och ovan nämnda betygskriterier. Underlag för betyg är följande: inlämnade uppgifter så som läxförhör, labbrapporter och andra texter, diskussioner och genomgångar, genomförande av praktiska undersökningar, prov.