👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2022-08-18 09:54 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Fysik
Arbetsområdets mål: Förstå vad elektricitet är. Veta vad en atom består av. Veta vad spänning, ström och resistans är. Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat. Veta vilka fyra grundkomponenter som elektroniken bygger på och vilka funktioner de har

Innehåll

 

Planering

-Lektion 1: Batterier
Läs artikeln a5813 och a4128 i Gleerups och svara på frågorna.

-Lektion 2: Spänning och ström

Titta på filmen (Strömstyrka och spänning) i Binogi och jobba med quiz.             https://app.binogi.se/l/stroemstyrka-och-spaenning 

Läs artikeln a6439 i Gleerups och svara på frågorna.

Lektion 3: Resistans

Läs artikeln a1158 i Gleerups och svara på frågorna.

Titta på elektriskt motstånd i Binogi och jobba med quiz
https://app.binogi.se/l/elektriskt-motstaand-resistans 

Lektion 4: Elektriska kopplingar 

Läs artikelna3665 i Gleerups och svara på frågorna.

Lektion 5: Labb

Lektion 6: Elsäkerhet
Läs artikelna4885 i Gleerups och svara på frågorna.

Lektion 7:Fyra grundkomponenter 

Läs artikeln a4086 i Gleerups och svara på frågorna.

 

 

Uppgifter

  • Begreppslista

  • Instuderingsfrågor-El

  • Repetition

Matriser

Fy
Elektricitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag förklarar
-Atomens uppbyggnad (delar och laddningar). -Vad SPÄNNING, STRÖM och RESISTANS är och vilka enheter de har. -Hur ett ELSÄKERT hem ska vara utrustad. T.ex säkringar, jordfelsbrytare och jordledning.
-Atomens uppbyggnad (delar och laddningar). Vad SPÄNNING, STRÖM och RESISTANS är, vilka enheter de har och förstår samband mellan dem. -Skillnaden mellan LIKSTRÖM och VÄXELSTRÖM. -Hur ett ELSÄKERT hem ska vara utrustad. T.ex säkringar, jordfelsbrytare och jordledning. Hur elolyckor uppstår och hur vi kan förhindra dem.
-Atomens uppbyggnad (delar och laddningar). Vad SPÄNNING, STRÖM och RESISTANS är, vilka enheter de har, förstår samband mellan dem och kunna använda Ohms lag. -Skillnaden mellan LIKSTRÖM och VÄXELSTRÖM. -Hur ett ELSÄKERT hem ska vara utrustad. T.ex säkringar, jordfelsbrytare och jordledning. Hur elolyckor uppstår och hur vi kan förhindra dem.
Jag beskriver
Vad LEDARE och ISOLATOR är och ger exempel på dem.
Vad LEDARE och ISOLATOR är och ger exempel på dem. Vad det är som gör något ledare eller isolator. -Vilka uppgifter Resistor, Kondensator, Diod och Transistor har.
Vad LEDARE och ISOLATOR är och ger exempel på dem. Vad det är som gör något ledare eller isolator. -Vad SUPERLEDARE är, vilka egenskaper den har och ger exempel på en praktisk användning av supraledning. -Vilka uppgifter Resistor, Kondensator, Diod och Transistor har.
Jag jämför
SERIEKOPPLING med PARALLELLKOPPLING av batterier och lampor.
SERIEKOPPLING med PARALLELLKOPPLING av batterier och lampor, kan rita kopplingsschema och veta vad KORTSLUTNING är.
seriekoppling med parallellkoppling av batterier och lampor, kan rita kopplingsschema och veta vad KORTSLUTNING är.