👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter HT22 åk3

Skapad 2022-08-18 14:43 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vad ska det finnas i en faktatext? Hur ser en faktatext ut? Vi kommer att arbeta med faktatexter och träna på hur vi skriver dem.

Innehåll

Arbetsområde:

Faktatexter

Tid:

v. 33-41

Begrepp:

Faktatext, fakta, rubrik, utseende, föda, ungar, boplats, klassificering. 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

- Titta på hur en faktatext är uppbyggd.

- Skriva egna faktatexter utifrån begreppen

- Läsa faktatexter

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

- Aktivt deltagande under lektionerna. 

- De egen skrivna faktatexterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sv
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Grundläggande textbearbetning.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3

Matriser

Sv Sva
Mall pedagogisk planering

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål till arbetsområdet:
Du kan läsa en faktatext och välja det viktigaste från texten.
Du kan skriva en enklare faktatext utifrån det du har läst och hört.
Du kan använda begreppen klassificering, ungar, boplats, utseende och föda.
Du kan skriva en faktatext med underrubriker som tex. klassificering, föda, utseende, boplats och ungar.
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Vi kommer att att läsa olika faktatexter och titta på det som är viktigt utifrån de olika begreppen: ungar, boplats, utseende, klassificering och föda.
Vi kommer att skriva en faktatext där vi tar med den viktigaste fakta om ett djur.
Vi kommer att arbeta med begreppen och titta på texter om djur. Vi kommer sedan skriva utifrån varje begrepp.
Vi kommer att skriva en faktatext utifrån begreppen.