👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÖST - SONBAHAR (Turkiska)

Skapad 2022-08-22 13:21 i SpråkCentrum Huddinge
Planeringen handlar om höst. Man kommer att undersöka-, prata-, samtala-, rita-, måla, läsa- och skriva om hösten samt jämföra hösten i Sverige med hösten i Turkiet.
Grundskola 1 – 3 Modersmål utom nationella minoritetsspråk
Under den här planeringen kommer vi att undersöka-, prata-, samtala-, rita-, måla-, läsa- och skriva om hösten samt jämföra hösten i Sverige med hösten i Turkiet. Bu planlama süresince sonbaharla ilgili konuşacağız, sohbet edeceğiz, resim çizeceğiz, okuyacağız ve yazacağız. Aynı zamanda İsveç’teki sonbahar ile Türkiye’deki sonbaharı karşılaştıracağız.

Innehåll

Terminsplanering, ämnet modersmål läsår 2022/2023, Ht-22

Språk: Turkiska

TEMA: HÖST / SONBAHAR (1-3)

(v. 34-37)

 

CENTRAL INNEHÅLL

 

Läsa och skriva

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

- […] skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Tala, lyssna och samtala

- Samtal om vardagliga företeelser och händelser.

- Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

- Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Texter

- Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, […] dikter, sagor och sägner från områden där modersmålet talas.

- Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

- Muntliga traditioner ur modersmålets tradition, till exempel rim, ramsor och gåtor.

Språkbruk:

- Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

- Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Kultur och samhälle

- Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

- Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 Aktivitet

-Berätta och samtala  om sommar lovet.

-Berätta och samtala om vad vi lärde oss förra läsåret.

-Berätta om dina förväntningar och önskningar inför det nya läsåret. 

-Genomgång: årstider och höst.

-Genomgång: bokstäver, ljud, alfabetet.

-Rita och måla om hösten.

-Att skriva bokstav, ord, siffror och enkla meningar.

-Att göra en skogspromenad för att observera och undersöka höstens ändringar i naturen.

-Att arbeta med höstens färger och kläder.

-Att läsa korta texter om hösten.

-Att titta en filmsnutt om hösten.

-Att skriva om skogspromenaden.

-Att skriva och jämföra hösten mellan Sverige och Turkiet

Bedömningskriterier

Jag kommer att bedöma din förmåga att berätta, samtala, läsa och skriva om hösten.