👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Matematik Statistik 7B ht22

Skapad 2022-08-22 13:43 i Torpskolan Lerum
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Statistik används inom många olika områden. Ett exempel är befolkningsstatistik, som undersöker hur många människor det finns i ett land, hur många som är män och kvinnor, vilken ålder de har, var de bor eller hur många barn de har. Den statistiken kan användas som underlag när man fattar beslut om till exempel var det behöver byggas skolor eller äldreboenden. I det här kapitlet kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

Statistik

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande avsnitt:

 • tabeller
 • avläsa och tolka diagram
 • rita och granska diagram
 • lägesmått

Aktuella begrepp:

 • frekvens
 • tabell
 • kolumn
 • rad
 • linjediagram
 • stolpdiagram
 • stapeldiagram
 • cirkeldiagram
 • vågrät axel
 • lodrät axel
 • lägesmått
 • medelvärde
 • median
 • typvärde

 

På Classroom återfinns filmade genomgångar på samtliga avsnitt. Där finns också aktiviteter samt övningsblad med facit.

Efter grundkursen gör du ett begreppstest samt ett kapiteltest, som du lämnar in för rättning.

Du repeterar genom att lösa uppgifter på "Baslägret" och fördjupar dina kunskaper på "Hög höjd"

Alla avsnitt har uppgifter indelade efter svårighetsgrad.

Gröna uppgifter, blåa uppgifter samt röda uppgifter (stigande svårighetsgrad)

Det är inte tänkt att du ska räkna samtliga uppgifter, du kan t.ex. räkna gröna och blå eller blå och röda.

Läxan är att följa planeringen, det du inte hinner med under våra lektioner, räknar du på arbetspass eller hemma.

 

Planering

Planering Statistik

7B ht 2022

 

Vecka

Dag

Genomgångar/Avsnitt

Sidor i boken

33

 

Uppstart, Böcker

 

34

 

1.1 Tabeller

1.2  Avläsa och tolka diagram

Vandring fredag

 

Sid. 8-16

35

 

1.2  Avläsa och tolka diagram

1.3  Rita och granska diagram

1.4 Lägesmått

 

Sid. 18-25

36

 

1.4  Lägesmått

Värdera lösning, lös problemen

 

Sid. 23-27

37

 

Värdegrund måndag

Egen repetition och fördjupning

·       Basläger

·       Blandande uppgifter

·       Ev. övningsblad

·       Hög höjd

 

 

Sid. 30-31

Sid. 206-207

Classroom

Sid. 32-33

38

 

Forts. egen repetition och fördjupning

Prov fredag

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 7

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.