👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2022 Normer och värden - allas lika värde Smultronet

Skapad 2022-08-24 15:40 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. På Hyddan ska vi tillsammans titta närmre på målet hur vi ger varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

- Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. (Lpfö18)

 

2. Planerade insatser/Aktiviteter

Vi kommer att skapa en trygg miljö där alla barn känner sig välkomna och trygga på sitt unika sätt.

Vi kommer arbeta med TAKK och bildstöd för att göra verksamheten tillgänglig för alla.
Vi kommer att arbeta med ” tre små händer”.

Vi kommer att arbeta med projektet ägget.

Vi kommer att arbeta gruppkänsla och självkänsla inom grön flagg.

Vi kommer använda oss av materialet Djuren på Djuris (UR).

3. Förväntade effekter/Resultat

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera såväl verbalt som kroppsligt med hjälp av TAKK och bildstöd.

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att skapa förståelse för förhållningssättet "Tre små händer"

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att tolka andras känslor

 

4. Metodval

 

För att se om de förväntade effekterna uppnås kommer vi observera, dokumentera och reflektera kring verksamheten, både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum. Vi kommer även att återkoppla arbetet till barnen genom att sätta upp pedagogisk dokumentation på olika sätt som möjliggör för barnen att reflektera. Genom att vara härvarande, lyssna in och samtala med barnen kan vi också se om de önskade effekterna uppnås. Detta gör även att vi får syn på vad som fungerar bra respektive mindre bra vilket är grunden för fortsatt arbete.

 

 5. Forskning/Vetenskaplig grund, Beprövad erfarenhet

Bok: Medkänslans pedagogik av Maria-Pia Gottberg

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan

https://urplay.se/serie/218528-djuren-pa-djuris

https://urplay.se/serie/219400-djuren-pa-djuris-om-kanslor