👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik specialisering 202223

Skapad 2022-08-29 08:43 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Teknik
En översiktlig planering för kursen Teknik specialisering.

Innehåll

Teknik – specialisering, 100 poäng

 

 

Planering

 

 

·        Kursens uppgifter kommer att läggas ut i Unikum med mer detaljerade instruktioner.

 

·        När ni lämnar in filer, döp dessa till ert namn och klass. (förnamn_efternamn_klass).

 

·        Första lektionen går vi igenom kursen samt kunskapskriterierna. Innan vi börjar stämmer vi av att alla har Solidworks. Vid behov laddas programmet ner till era datorer. Lektionstillfället efter börjar vi med repetition.

.

·        Inledning: Repetition

 

 

o   Rit/skiss/CAD (3 lektionstillfällen)

- Genomgång och repetition av CAD. Teori samt uppgift.

1. Rita ett bord i CAD.

2. Rita en legobit i CAD enligt instruktioner.

2. Använd verktyget Mirror. Rita antingen ditt bord eller din legobit genom att ta ut två symmetrilinjer. Använd verktyget Mirror.

 

o   Arbetsmiljö, säkerhet och estetik. (1 lektionstillfälle)

- Genomgång, ta anteckningar. Delar av dessa kan användas till uppgiften nedan.

- Ta fram ytterligare information och skriv ned minst ½

A4-sida och max 1 A4-sida om rubricerat ämne. Times new roman 12.

 

o   Mekanik (2 lektionstillfällen)

 - Genomgång av grunder och begrepp samt räkneexempel.

 

o   Material (3 lektionstillfällen)

- Genomgång av tillämpning av materialval. Film om material.

- Uppgift:

Ta fram material för 1. En flygplansstol 2. En kontorsstol. Motivera dina val utifrån

estetik, säkerhet och arbetsmiljö. Du ska dels titta på vilka material som passar

utifrån syftet och därefter även se till funktion/användning och ta med hur din stol

klarar krav på arbetsmiljö och säkerhet. Mer information finns i uppgiften på Unikum.

 

 

·        Teknikutveckling, researchprojekt med rapport och presentation. Se uppgift i Unikum.

 

Betygskriterier för betyget E:

Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.

 

 

·        Digitalteknik

 

Genomgång av Grindar, övningsuppgift.

Genomgång av Binära tal, övningsuppgifter med kort presentation.

 

Betygskriterier för betyget E:

Eleven löser enkla tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet.

 

Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.

 

 

·        E-handel

Entreprenörskap, genomgång av affärsplan.

Uppgift: Gör en egen affärsplan

Programmera hemsida efter gjord affärsplan

Genomgång av teknisk kommunikation med fokus på teknisk manual

Uppgift: Teknisk manual till din hemsida.

Byt hemsidor med varandra och gör ändringar. Motivera dessa.

 

Efter påsk:

 

·        Produktutveckling. Utveckla ett gymnasiearbete. Exempel: Utveckla ett gjort dataspel alternativt gör en ny level. Mer information om denna uppgift kommer när det närmar sig!

 

Kunskapskriterier för E-handel samt produktutveckling:

Eleven löser enkla tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför enkla beräkningar och använder enkla lösningsstrategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med enkla omdömen.

Övriga kunskapskriterier:

Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.