👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i tvåan

Skapad 2022-08-31 15:57 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Musik
Här hittar du en grovplanering i musik för årskurs 2 (Gubbängsskolan).

Innehåll

Del 1 (v.34 - 43)

Melodispel på tangentinstrument

 

Del 2 (v.45 - 51)

Luciasånger

 

Del 3 (v.2 - 8)

Instrumentkunskap

 

Del 4 (v.10 - 14)

Musikskapande

Musiklyssning

 

Del 5 (v.16 - 23)

Spel på slagverksinstrument och introduktion till trumset

Sång: unison, kanon och växelsång

 

Återkommande under läsårets gång:

- Tema Mello

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och
  Mu
 • förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.
  Mu  1-3
 • Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.
  Mu  1-3
 • Röstvård och hörselvård vid sång, spel och lyssnande.
  Mu  1-3
 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.
  Mu  1-3
 • Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven i huvudsak sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.
  Mu  E 6
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 6
 • Eleven urskiljer och ger med viss säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven viss förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.
  Mu  E 6
 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven väl sitt musicerande till det musikaliska sammanhanget.
  Mu  C 6
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en fungerande form.
  Mu  C 6
 • Eleven urskiljer och ger med relativt god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven relativt god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.
  Mu  C 6
 • Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget.
  Mu  A 6
 • Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett väl fungerande sätt. Eleven komponerar musikaliska uttryck som har en väl fungerande form.
  Mu  A 6
 • Eleven urskiljer och ger med god säkerhet exempel på instrument och musikaliska karaktärsdrag i olika typer av musik. Dessutom uttrycker eleven god förståelse för musikens innehåll, funktion och betydelse i något sammanhang.
  Mu  A 6