👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO / biologi

Skapad 2022-09-01 08:51 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 6 Biologi
Biologi

Innehåll

Planering och bedömning biologi

 

Eleverna kommer att arbeta med följande område: 

 

 • Repetition kroppen 

 • Djurs och växters liv 

 • Ekosystem i närmiljön + hållbarhet

 • Universum och rymden 

 

Arbetssätt:

 • genomgångar

 • filmer

 • begrepp 

 • arbetsblad 

 • enkla fältstudier

 • skrivuppgifter

 • tabeller

 • undersökningar

 • dokumentation

 • källsorteringVarje område kommer att innehålla någon form av bedömningsuppgift. 

 

Kunskapskrav - Eleven ska…

 • kunna samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. 

 • kunna söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. 

 • kunna använda informationen i diskussioner och för att skapa olika typer av texter.

 • kunna genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. 

 • kunna göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 • känna till och kunna förklara ett antal utvalda begrepp. 

 • kunna beskriva och ge exempel människors beroende av och påverkan på naturen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
  Bi
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  Bi
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  Bi  4-6
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
  Bi  4-6
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.
  Bi  4-6