👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2022-09-01 10:22 i Eddaskolan Sigtuna FSK/GR
Vasatiden
Grundskola 5 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu kommer en ny tid. Den varar mellan åren 1523-1611 och kallas för Vasatiden. Under denna period styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan han hans söner och barnbarn. Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Vilka spår kan vi se av Vasatiden idag?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  Till sist kommer du även lära dig många historiska begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

Konkretisering av mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • Känna till Gustav Vasa och hans liv och kunna förklara betydelsen han hade för det svenska samhället under hans levnadstid.
 • Känna till andra viktiga personer och händelser under Vasatiden och namn på dessa.
 • Förstå bakgrunden till och sambanden mellan några viktiga händelser under Vasatiden.
 • Kunna berätta om hur det var att leva under Vasatiden, samt kunna jämföra med andra tider och andra länder.
 • Kunna vara källkritisk och känna till varför det är bra att veta varifrån fakta kommer. Förstå varför det finns likheter och skillnader mellan hur Vasatiden framställs i olika skrifter.
 • Förstå samband mellan Vasatiden och någon annan tid och våran tid gällande politik, kvinnor -män och barns levnadsvillkor, traditioner, namn, byggnader, städer och gränser.
 • Förmåga att använda centrala ord och historiska begrepp.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Grupparbeten/Enskilt arbete
 • Faktafilmer  
 • Boken om historia
 • Läsning och instuderingsfrågor
 • prov 

Bedömning:

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- din förmåga att kunna berätta om Gustav Vasas liv och om hans betydelse för för det svenska samhället under hans levnadstid,
- din förmåga att kunna berätta hur hans beslut har påverkat det nutida svenska samhället,
- din förmåga att kunna analysera och resonera kring frågor om Gustav Vasas handlingar,
- din förmåga att kunna berätta om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden och göra jämförelser med andra tider och länder,
- din förmåga att vara källkritisk.
 

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och historiska förmågor under gruppdiskussioner och muntliga redovisningar. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid läsning och instuderingsfrågor och faktatexter. Arbetsområdet avslutas med ett summativt prov. 

Bedömning sker löpande under lektionstid, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången. Bedömning görs även av det skriftliga provet. Hur du arbetar i grupp bedöms i de olika övningarna på lektionstid.

 

Ord och begrepp (ur ett historiskt sammanhang)

 • Makt, handel, utbyte, staten, förändring, reformationen, blodbad, levnadsvillkor, historiebruk, uppror, statskyrka, påven, protestanter, arvrike, katoliker, katolska kyrkan, Dackefejden, krönika, sägen, boktryckarkonst, gods, ära, ärelysten, trolös, jordeboken, bibeln, biskop, påve och legoknekt.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,
  Hi
 • förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.
  Hi  4-6
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.
  Hi  4-6
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.
  Hi  4-6