👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen, Koll på NO

Skapad 2022-09-04 11:32 i Hagaströmsskolan Gävle
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 Biologi NO (år 1-3)
Koll på NO åk4, skogen

Innehåll

Inom arbetsområdet skogen ska du få tränar på att: 

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnet på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människan använder skogen till. 
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Begrepp

 • allemansrätt
 • avverkning
 • barrskog
 • blandskog
 • bytesdjur
 • kolmila
 • lövskog
 • mycel
 • nationalpark
 • naturreservat
 • nedbrytning
 • näringskedja
 • odlad skog
 • pålrot
 • rovdjur
 • rötter
 • urskog
 • årsring

Arbetssätt

Vi utgår från boken Koll på NO 4

-Tittar på film

-Läser om området

-Arbeta enskilt, par och helgrupp

-Fältstudier

Bedömning

 • förklara och beskriva 
 • samtala
 • söka och använda information
 • undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form.  

Matriser

NO Bi
Skogen

Behöver utveckla dina kunskaper.
Du skall träna vidare för att nå detta delmål.
Du har grundläggande kunskaper kring arbetsområdets mål.
Du har godkända kunskaper kring ämnet och kan till viss del förklara områdena.
Du har mer utvecklade kunskaper kring arbetsområdets mål.
Du har mer än godtagbara kunskaper. Du kan tydligt och i detalj förklara de valda ämnena.
Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
Du är osäker på vilka typer av skog det finns i Sverige och vilka skillnader det finns emellan dem
Du kan några typer av skog som finns i Sverige och någon skillnad emellan dem
Du kan alla typer av skog det finns i Sverige och flera skillnader som det finns emellan dem
Kunna berätta om hur löv och döda djur bryts ner.
Du är osäker på vad nedbrytare är och vad som händer med löv som ligger på marken och djur när de dör
Du kan beskriva något om nedbrytare eller vad som händer med löv som ligger på marken och djur när de dör
Du kan beskriva vad nedbrytare är och vad som händer med löv som ligger på marken och djur när de dör
Känna till namnen och utseende på några vanliga träd, bär och svampar.
Du är osäker på att namnge eller beskriva utseendet på något bär, träd och svamp
Du kan namnge och beskriva utseendet på något bär, träd och svamp
Du kan namnge och beskriva utseendet på flera bär, träd och svampar
Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
Du är osäker på vad en näringskedja är
Du vet vad en näringskedja är och kan beskriva en sådan
Du är säker på vad en näringskedja är, kan beskriva en sådan samt vet vad som menas med konsument och energiflöde
Känna till några rovdjur och bytesdjur.
Du är osäker på skillnaden mellan rovdjur och bytesdjur och kan inte nämna något djur av vardera sort
Du vet skillnaden mellan rovdjur och bytesdjur och kan nämna något djur av vardera sort
Du vet skillnaden mellan rovdjur och bytesdjur och kan nämna flera djur av vardera sort
Veta vad människan använder skogen till och ge exempel på detta.
Du är osäker på vad vi människor använder skogen till
Du kan nämna något som vi använder skogen till
Du kan beskriva flera saker som människor använder skogen till samt hur vi bevarar skogen
Kunna förklara vad som menas med allemansrätten och ge några exempel på detta.
Du är osäker på vad allemansrätten är och vad den innebär för oss människor
Du kan beskriva något om allemansrätten och vad den innebär för oss människor
Du kan beskriva flera saker om vad allemansrätten är och vad den innebär för oss människor