👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NK2 - Vetenskapligt Perspektiv & Universum

Skapad 2022-09-04 21:14 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Naturkunskap
I det första momentet av kursen kommer vi gå igenom och diskutera vad som karaktäriserar vetenskap samt hur de vetenskapliga upptäckterna har format samhället.

Innehåll

Syfte & Mål  

Kursens första moment handlar om hur vetenskap karaktäriseras, hur vetenskapen kan granskas kritiskt samt repetera den vetenskapliga metoden. 

 

 

Mål: 

- Få en introduktion i naturvetenskaplig ide historia om vetenskapliga teoriers framväxt, big bang och universums uppbyggnad. 

- Kunna beskriva ett vetenskapligt arbetssätt och kunna skilja vetenskap från pseudovetenskap 

- Hur vetenskap kan granskas kritiskt samt användas för kritisk granskning. 

- Hur experiment planeras, tolkas och redovisas.  
 

Hur?

 • Genomgångar samt diskussioner i grupp samt helklass. 
 • Genom att läsa i kursboken s. 8-37 samt svara på frågorna på s.23 & 37
 • Genomförande av "expedition mars"
 • Genomförande av en forskningsetik uppgift i grupp

 

Bedömning

 Bedömningen sker under kursens gång dels genom kommentarer och feedback via OneNote samt genom att du genomför och lämnar in följande uppgifter: 

 • Inlämning av uppgift av en vetenskapsperson
 • Genom att planera, genomföra och utvärdera (genom inlämning av en labbrapport) på ett valfritt experiment
 • Uppgift om forskningsetik i grupp
 • Inlämning av uppgift om en planet

 

Material

Kursbok: Anders Henriksson, Synpunkt Naturkunskap 2, 2017, Gleerups

OneNote: Vetenskapligt perspektiv  (Webbvy)

Uppgifter

 • Forskningsetik Gruppuppgift NK2

 • Labbrapport

 • Universum

 • 1 Vetenskapligt perspektiv

 • Labbrapport - En vetenskaplig Undersökning

 • Forskningsetik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.
  Nak  -

Matriser

Nak
NK2 - Vetenskapligt Perspektiv & universum

 • Nak   Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Nak   Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
 • Nak   Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Naturvetenskap och kritisk granskning
Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur man kan använda naturkunskap för kritisk granskning.
Du kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. du kan dessutom ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning.
--
--
Naturvetenskaplig undersökning
Du föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning som du...
redogör översiktligt för och värderar den med enkla omdömen.
redogör utförligt för och värderar den med nyanserade omdömen.
redogör utförligt och nyanserat för, samt värderar den med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras.
Naturvetenskapliga betydelser för samhällets framväxt
Utifrån exempel är du med och...
diskuterar översiktligt på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
diskuterar utförligt på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.