👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst

Skapad 2022-09-05 09:38 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Bild
Vi börjar detta arbetsområde med att gå en konstjakt i stan. Därefter kommer du själv få skissa ett förslag på en staty som du rent praktiskt framställer i lera.

Innehåll

Nedan lämnar du in resultatet av din konstjakt under Konstjakt. 

Du lämnar även in uppgiften att skapa en staty här.

Tänk på:

* Vad vill du förmedla med din staty? Vad är dess syfte och budskap? Exempelvis: Syftet kan vara att provocera, glädja, ifrågasätta eller inge hopp. Budskapet kan vara att vi är alla lika värda, ifrågasätta normer, påvisa psykisk (eller fysisk) ohälsa i samhället, handla om orättvisor som fattigdom osv.

Ni kommer sedan redovisa er staty samt era tankar kring vad den står för. 

Lämna in skiss och ett foto på färdig staty här på unikum. Finns det något mer du vill säga om statyn (du inte hann eller ville säga på redovisningen) kan du skriva det här.

Uppgifter

 • Konstjakt

 • Skapa en staty

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  Bil  -
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  Bil  -
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
  Bil  -
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
  Bil  -
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  Bil  -
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
  Bil  -
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
  Bil  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  A
 • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  C
 • Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  E
 • I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  A
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  C
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  E
 • Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  A
 • Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  C
 • Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  E
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
  Bil  A
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
  Bil  E