👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else HT22

Skapad 2022-09-05 14:36 i Rydebäck Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else är lärvännen som vill vara med och påverka barnens välbefinnande och hälsa. Där barnen ska utveckla en allsidig rörelseförmåga i form av fysiska aktiviteter, barnen ska få näringsriktiga måltider och vistas i olika utemiljöer. Rör-Else vill också att barnen ska tycka att det är roligt att röra sig och därmed ge barnen rörelseglädje.

Innehåll

Utbildningsplanering/periodplanering för varje Lärvän 

 

Aktuell lärvän: Rör-Else

 

När/tidsperiod: HT- 22

 

Ansvarig förskollärare: Anna Lagesson

 

Hur ska vi organisera oss kring barnen?  
 

Vad ska läras ut?

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmågan.
 • Förskolan ska utveckla en förståelse för barnen kring vikten av att ta hand om sitt välbefinnande samt sin hälsa.
 • Förskolan ska ge varje barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. 
 • Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga.

Varför?

I läroplanen för förskolan står det att barnen ska utveckla bland annat sin kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmågan. Genom att barnen får möjlighet att utveckla sitt intresse för fysisk aktivitet och en allsidig rörelseförmåga utvecklas detta, tillsammans med Rör-Else upplever även barnen en glädje i att röra sig. 
För att barnen ska få en förståelse för att de själva kan påverka sitt välbefinnande och hälsa ska pedagogerna på förskolan bidra till en hälsosam livsstil för alla barn samt att alla barn ska få i sig näringsriktiga måltider. 
I förskolan arbetar vi även med ”Stopp min kropp”, detta för att öka barnens förståelse för att alla barn har rätt till sin egen kropp samt att barnen ska få förståelse och respekt för andras kroppsliga och personliga integritet.
 

Hur ska undervisningen genomföras?

För att träna motoriken får barnen möjlighet att hoppa, krypa och springa på förskolegården samt på utflykter i närområdet. Vilket ger barnen möjlighet att lära känna sin kropp samt att barnen övar upp sin motorik. Barnen får även möjlighet att göra olika aktiviteter såväl inomhus som utomhus, som till exempel genom olika rörelselekar, danslekar samt sammarbetsövningar. Pedagogerna och Rör-Else vill att barnen ska vara aktiva och röra på sig under aktiviteterna, samt att barnen ska ha roligt under tiden som barnen är aktiva.
Under måltiderna i förskolan samtalar pedagogerna under måltiden kring matens betydelse för en god och hälsosam livsstil. Någon gång under dagen får barnen möjlighet att få någon typ av nedvarvning, som till exempel vilostund eller yoga.
Dibber har varje år en rörelsedag där alla i Dibbers verksamheter deltar.
 
Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?
 
Utifrån förskolans tema och barnens intresse och tankar planeras aktiviteterna. Med hjälp av dokumentationen, barnens tankar och barnens reflektioner förs de planerade aktiviteterna framåt. Barnen får möjlighet att reflektera och förmedla sina tankar i såväl planerade aktiviteter som i den fria leken.
 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För varje barn på Havet i lärgruppen Isbjörnarna.

Av vem?

 

Alla pedagoger i lärgruppen har ett ansvar att dokumentera och reflektera över barnens lärandeprocesser samt att följa upp. Pedagogerna ska även hitta nya utmaningar och nytt lärande för att fördjupa sig av barnens kunskaper.  

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18