👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära Årskurs 9 - HT22

Skapad 2022-09-08 09:53 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

Innehåll

1. Syfte

Att du ska få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Du ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

2. Undervisningens innehåll 

Mellan v. 38-47 kommer du att lära dig om och få prova på olika träningsformer inom kondition, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Du utgår ifrån dina egna förutsättningar och ska få en större kännedom om din egen kapacitet och livsstil. Du kommer att jobba med målsättning, träningsplanering, träningsdagbok, riskbedömning samt genomförande och utvärdering av individuellt träningsupplägg. 

Lektion 1: Teori (Introduktion)

Arbete: Påbörja uppgift 1 och 2. Genomför ”Målsättningspizzan”.

Lektion 2: Tester

*Eleverna utför sina tester.

Lektion 3: Teori

Arbete: Avsluta uppgift 1 och 2. Påbörja uppgift 3.

Lektion 4: Intervallträning

*Eleverna genomför ett intervallpass i Årstaparken

Lektion 5: Långdistansträning

*Eleverna genomför ett långdistanspass i Årstaparken

Lektion 6: Gym

*Eleverna genomför ett gympass

Lektion 7: Bootcamp

*Eleverna genomför självständigt ett planerat styrke- och konditionspass

Lektion 8: Cirkelträning

*Eleverna genomför ett cirkelträningspass (med samt utan belastning)

Lektion 9: Snabbhet- och rörlighetsträning

 

Lektion 10-12: Egenträning

*Eleverna genomför två lektioner kopplat till sitt mål.

Lektion 13: Tester

*Eleverna utför sina tester

Lektion 14: Teori 

 

Lektion 15-16: Checklista

Lektion 17: Dugga prov

 

 

3. Bedömning

Detta område kommer att bedömas teoretiskt i form av en inlämningsuppgift och ett skriftligt prov.

Bedömning sker kontinuerligt under perioden, både praktiskt och teoretiskt. Aktivt deltagande är en förutsättning. 

Matriser

Idh
Betygskriterier för ämnet idrott och hälsa i slutet av åk 9

Ännu ej godtagbara kunskaper
E
C
A
Röra sig allsidigt
Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.
Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.
Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.
Fysisk förmåga och hälsa
Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
Förebygga risker och hantera nödsituationer
Eleven förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.
Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.
Eleven förebygger på ett väl fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.