👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och Rörelse

Skapad 2022-09-09 13:19 i Gustavalunds förskola Ekerö
Förskola
Motorik, hälsa, rörelse och glädje

Innehåll

Målområde:

-Motorik

-Hälsa

-Rörelse & Glädje

Syfte: (varför är den här kunskapen viktigt?):

Barnen får möjligheter att utveckla sina fysiska och rörelseförmågor och delta i olika fysiska rörelser för att kunna klara fysiska utmaningar utifrån sin ålder samt att hitta sina intresse i olika fysiska lekar och aktiviteter. För att barnen ska må bra behöver de rörelse lekar och spel vilket ger dem glädje och bra självförtroende och fysiska färdigheter. Barnen lär sig regler och upplevelser i leka i grupp eller individuellt.

Mål:

Målet är att barnen ska kunna utveckla sina rörelseförmåga, upptäcka sina nya intresseområden genom att göra olika fysiska lekar och övningar, klara sina fysiska utmaningar och må bra, samt lära sig regler kring ett aktivitet/lek och samspela med andra barn och i en grupp.

Förståelse och Förmågor (vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vi utvecklas?):

Barngruppen ska lära sig:

-Utveckla sina fysiska förmågor

-Hitta sina intressen vilket bidrar till barnens identitetsutveckling, självkänsla..

-Må bra genom att leka med kompisar, rörelse och glädje

-Samspela med andra barn

-Utveckla delaktighet i gruppen ,teamarbete och uppleva olika roller i en grupp. 

Barnens intresse/kunnande/erfarenheter:

Barnen har visat mycket intresse kring att spela innebandy, fotboll och klättra träd i skogen. 

En del barnen kan redan till en viss del spela fotboll, innebandy och även klättra och gå/hoppa/springa över hinderbanan och balansgången, men dem behöver lära sig regler om olika lagaktiviteter, utveckla lagarbete och uppleva olika fysiska och rörelse aktiviter.

Vi ser att några barn behöver utveckla motoriska färdigheter för att kunna delta på olika fysiska aktiviteter. 

 

Aktivitetsplan:

Hur vi startar upp: 

Vi startar upp med att göra enkla fysiska aktiviteter med barnen t.ex. att springa över hinderbanan individuellt och sen utvecklar och utmanar vi barnen med att göra olika andra aktiviter t.ex. att spela fotboll med regler och i ett lag och även t.ex. bygga en koja i skogen osv.

Vilka aktiviter ska genomföras?

-Go och hoppa över hinderbanan utomhus

- Dansa inomhus (Just Dans)

-Spela fotboll

-Leka ”skala banan”

-Spela innebandy

-Klättra träd i skogen

-Bygga koja (smala pinnar, sten mm)

-Spela basketboll, kasta och fånga boll osv

 

Lärandemiljö:

-Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

-Vilket material ska vi använda?

 

Vi har olika aktiviteter som görs i olika miljöer. Vi behöver ha både fasta ställen till olika lek och aktiviteter och varierade ställen beroende på vilken aktivitet vi genomför. T.ex. att spela fotboll eller dansa kan det vara samma ställen varje gång men däremot t.ex. att leka i skogen, klättra, gå över hinderbanan mm behöver förändring varje gång.

Materialen som används ska förändras utifrån barnens intresse, förmågor, användning osv. Viktigt att ha koll att ställen är riskfri och materialen som används är anpassade till barnen och är pedagogisk.

Hur ska vi organisera barngruppen?

Vi brukar dela barnen i små grupper för att förenkla genomförandet av aktiviteten, eftersom barnen har olika intresse och förmåga då försöker vi utmana de utifrån deras färdigheter och intresse samt att utmana barnen att göra nya saker och utveckla sig.

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärdering genomförs?)

Planering utvärderas under december 2022 och maj 2023. Barnens utveckling i motoriken och rörelse utvärderas genom aktiviteten de har gjort under terminen. Pedagogen reflekterar och kollar vad som har gått bra och vad som har gått extra bra, i vilket område behöver barnen utvecklas mer, vad har barnen för intresse i olika rörelse leker, hur har barnen hållet sig under aktiviteter, vad kommer för frågor efter och under aktiviteter, vad egentligen har barnen lärt sig och hur har de utvecklat sig när det gillar motoriska färdigheter, hälsan och glädje. Viktigt att pedagogen kollar på hur barnen använder det de har lärt sig av olika aktiviteter och utmana de samtidigt som att planera inför nästa aktiviteter. Detta görs genom uppföljning av dokumentation och observationen av aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18