👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2022-09-12 15:16 i Förskolan Lilla Park Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi arbetar med olika känslor

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi har en barngrupp som består av 15 st barn, vi ser att det finns ett behov att hjälpa barnen och ge dem verktyg att förmedla och uttrycka sina känslor.  

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen möjligheter att få förståelse för olika känslor och ge dem förutsättningar och verktyg att uttrycka och förmedla dessa. 


Hur gör vi?

Vi går igenom olika känslor, glad, arg, ledsen, trött och rädd. 

 • Vi skriver ut bildstöd och arbetar med bilder och bildkort på olika känslor och använder oss av TAKK, vi introducerar varje känsla och arbetar med det under en längre tid. 

 

 • Vi har skapande aktiviteter där barnen får skapa till musik och koppla det till en känsla/ måla självporträtt där de får titta på sig själv i spegel när de uttrycker olika känslor. 

 

 • Vi placerar ut känslokort i våra lärmiljöer så de ska vara tillgängliga för barnen att använda.

 

 • Barnen får koppla olika kort på uttryck/objekt till känslan de tänker på/känner.

 

 • Vi gör material där vi sjunger sånger med olika känslouttryck. 

 

Vi dokumenterar processen skriftligt och med foton.

Vi samtalar om känslor under hela dagen och sätter ord på känslor som uppstår i vardagliga situationer och har ett förhållningssätt som är tillåtande och förstående.   

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18