👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music 7C Ann-Sofi

Skapad 2022-09-14 13:45 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Engelska
Music and English! Is there a better combination? Come on, let's rock!

Innehåll

Mål:

 • Kunna berätta och uttrycka dina åsikter om musik på lika sätt i tal och skrift
 • lära dig nya ord som har med området musik att göra
 • kunna förstå och ge dina synpunkter om musik via läs och hörförståelse
 • göra en presentation av någon/något som har med musik att göra

Arbetssätt och innehåll:

 • läsa texter som tar upp ämnen musik
 • lyssna på låtar och annat som har med musik att göra
 • arbeta men ordområden inom musik
 • diskussioner och samtal
 • relevant grammatik
 • skriva och göra en muntlig presentation om något Du väljer inom musik
 • Youtube
 • UR skola
 • Wings Section 1
 • Digilär
 • Webenglish

Detaljplanering finns i Classroom

Examination:

 • Delta i samtal och diskussioner
 • hörövning
 • läsförståelse
 • presentation av eget valt ämne inom arbetsområdet musik

Bedömning

Enligt betygskriterierna nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.
  En  7-9
 • Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
  En  7-9
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
  En  E 9