👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i bokstavslandet

Skapad 2022-09-14 16:45 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
Livet i bokstavslandet. Vi använder avsnitten som läromedel.
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
I vårt arbete med alfabetet kommer vi att använda oss av materialet "livet i bokstavslandet" I Livet i bokstavslandet bjuder varje kapitel på olika roliga uppgifter, bokstäver som dyker upp i olika situationer och former. Vi kommer även att forma bokstäverna med kroppen, lera och andra material.

Innehåll

I varje kapitel  i bokstavslandet är det fokus på två bokstäver inom ett visst tema. Vi kommer jobba i arbetsboken samt läsa högt ur högläsningsboken som tillhör materialet. 

Vi kommer utöver detta även att jobba med bokstäverna med hjälp av olika material för att få en känsla över hur bokstaven känns. Vi kommer att smaka, lukta och känna på föremål som börjar på bokstaven.

 

Kapitlen ger dig möjlighet att

 • upptäcka rimord
 • upptäcka sammansatta ord
 • känna igen bokstäverna och deras ljud
 • utveckla språket och ordförrådet genom att upptäcka homonymer (ord som är lika och låter lika men betyder olika saker t ex får och får).
 • bli bekant med uttrycket gemen och versal, samt upptäcka dem

Du kan träna dig genom att:

 • hjälpa till att hitta det förrymda rimmet (träna på att se vilka ord som rimmar med hjälp av bildstöd)
 • prova att själv sätta ihop ord, tex fisk och pinne blir fiskpinne. 
 • försöka skilja på gemen (lilla bokstaven) och versal (stora bokstaven) när vi pratar och när vi skriver.
 • forma ljudet själv när det dyker upp i läsboken och vid genomgång på tavlan
 • försöker hitta ord med den aktuella begynnelsebokstaven.

Kopplingar till läroplanen

 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr22
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr22
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr22
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften
  Gr lgr22
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap
  Gr lgr22  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter
  Gr lgr22  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar
  Gr lgr22  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr22  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer
  Gr lgr22  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
  Gr lgr22  -