👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-09-16 09:55 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Genom att synliggöra och uppmärksamma matematik i lek och vardagsaktiviteter får barnen möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor och färdigheter.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Vi har sett att barnens intresse för bygg och konstruktion ökat och deras vardagliga tal kring matematiska begrepp som stor, liten, mycket, lite etc. håller på att utvecklas.

Barnens förmåga att se ”mer än” och ”mindre än” och att kategorisera utifrån olika parametrar är begränsad.

 

Mål:

Få en förförståelse för matematiska begrepp i vardagliga sammanhang

 

Aktivitet och metod:

Varför?

Att barnen ska få möjlighet att upptäcka och utforska matematik i meningsfulla och vardagliga sammanhang.

Barnen ska få inflytande i sin utbildning.

Vad?

Jämförelse av olika objekt, situationer och utforska matematiska begrepp. 

Hur? 

Genom att synliggöra och skapa förutsättningar för barnen att erfara matematik i vardagen och vara lyhörda för vilken matematik barnen ger uttryck för i olika sammanhang

Vem? 

Samtliga barn och pedagoger på Saturnus i olika konstellationer, både att dela upp barnen i mindre grupper, men även i större grupper. 

Var? 

I en lämplig miljö både inomhus och utomhus

När:

När tillfälle uppstår spontant under dagen samt planerade undervisningstillfällen som förskollärare och barnskötare tar initiativ till 

Dokumentation:

Genom observationer och att dokumentera med hjälp av film, foto och anteckningar 

Reflektion tillsammans med barnen, kommunicera och föra en dialog om det som barnet/barnen upptäckte och upplevde.