👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsträd

Skapad 2022-09-19 10:18 i Glädjens Förskola - Falköping Glädjens förskolor
Förskola
Det pågår mycket spännande saker i vår natur. Detta vill vi följa och dokumentera på ett roligt och inspirerande sätt genom ett årstidsträd där barnens skapande kommer få spegla projektets innehåll.

Innehåll

Vid våra promenader kommer vi följa ett utvalt träd i vår närmiljö. Vi kommer fortsätta på temat samarbeta genom att skapa ett årstidsträd tillsammans med Igelkott och kanin. Detta trädet kommer spegla det riktiga trädet i vår närmiljö och inspireras av naturens olika årstider där vi tillsammans skapar rekvisita. Olika tekniker och metoder kommer tillämpas genom projektets gång och varje barn deltar efter förmåga och intresse. Trädet ska vara flexibelt och kan användas till olika projekt i framtiden. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 
Syftet med temat blir därför att barnen ska få möjlighet att upptäcka naturens förändringar på ett lustfyllt sätt och få samarbeta i olika momenten. Barnen får undersöka djuren och naturens förändras med årstidernas växlingar. Vad händer med trädet? Vad händer med Kanin och Igelkott?

Årstidssången som kommer följa med oss igenom projektets gång.


Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18