👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Vind Bad ht-22

Skapad 2022-09-19 10:35 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 6 – 9 Motorik
Den tempererade poolen erbjuder möjlighet till både avslappning, simträning, lek och bus tillsammans med klasskamraterna!

Innehåll

Innehåll:

Omklädninsrummet: Här arbetar vi med vad de olika kroppsdelarna heter och sitter. Vi pratar om varför man ska duscha och byta om innan man hoppar i poolen. Vi pratar om säkerhet vid bad, varför man behöver ha flytväst, nackkrage mm.

I poolen: Eleverna får utforska och undersöka hur kroppen känns när den rör sig i vattnet. Vi arbetar med att prova olika flytlägen. Vi undersöker och provar olika sätt att ta sig fram i vattnet. Vi gör avslappningsövningar i vattnet. Vi undersöker och testar olika vattenleksaker och flytleksaker. Vi gör dans/sånglekar med rörelser i vattnet. 

 

Mål:

Målet är uppnått när eleven:

*deltar i kommunikation om sin kropp/kroppsdelars namn, om hygien och hälsa samt om rutiner i omklädningsrummet

*deltar i de olika momenten i poolen så som uppvärmning, simövningar, lekar och avslappning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att förflytta sig i vatten,
  Mot
 • förmåga att reflektera över rörelse och hälsa samt att hantera risker och nödsituationer.
  Mot
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser och deras sammansatta former, med och utan redskap.
  Mot  4-6
 • Finmotoriska rörelser.
  Mot  4-6
 • Pulshöjande rörelser samt koordinations-, styrke- och rörlighetsövningar.
  Mot  4-6
 • Rörelser i vatten, till exempel att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Mot  4-6
 • Säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Mot  4-6
 • Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter och hur de påverkar hälsan.
  Mot  4-6
 • Olika sätt att förebygga skador, däribland uppvärmning.
  Mot  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.
  Mot  4-6
 • Grundläggande motoriska rörelser och deras sammansatta former med och utan redskap, i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
  Mot  7-9
 • Finmotoriska rörelser.
  Mot  7-9
 • Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning.
  Mot  7-9
 • Rörelser i vatten, till exempel att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Mot  7-9
 • Säkerhet vid vatten, under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Mot  7-9
 • Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter och hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.
  Mot  7-9
 • Kroppsideal och normer inom idrotten.
  Mot  7-9
 • Förebyggande av skador, däribland uppvärmning och allsidig träning.
  Mot  7-9
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.
  Mot  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att genomföra rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven deltar i att genomföra vattenvaneaktiviteter.
  Mot   9
 • Eleven deltar i kommunikation om rörelse och hälsa. Eleven deltar i att hantera risker och nödsituationer.
  Mot   9