👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böj en krok! Luffarslöjd i åk 3

Skapad 2022-09-19 10:42 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Vi låter oss inspireras av luffarslöjd och utforskar tillsammans metalltrådens möjligheter.
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Vi prövar på lite enkel metallslöjd genom att göra en krok och en liten skål av metalltråd. Du kommer att få lära dig några enkla verktyg och tekniker och vi kommer att prata om luffarslöjdens ursprung.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få undervisning om:

Luffarslöjdens historiska bakgrund.

Metalltrådens och några olika metallers egenskaper.

Olika föremål som det är möjligt att skapa av metalltråd.

Olika begrepp kopplade till slöjdande med metalltrådens, så som tångens olika delar.

Säkerhetsaspekter kopplat till arbetet, t.ex. varför vi ska använda skyddsglasögon.

Ett syfte med uppgiften är också att träna den egna problemlösningsförmågan och kreativiteten. Metalltråd är ett material som tål att bearbetas och ombearbetas när det inte blir som man tänkt sig på första försöket.

Du kommer att träna dig på:

Att formge och slöjda fram en krok och något/några mer avancerat luffarslöjdsföremål.

Att använda material och verktyg på ett ansvarsfullt sätt och att slöjda på ett säkert sätt.

Att komma med egna idéer, både när du bestämmer dig för vad du vill göra för föremål och när du stöter på problem i slöjdarbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  Sl  1-3
 • Undersökande av olika materials egenskaper.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Elevmatris Slöjd

Behöver utveckla
Grundnivå
Utvecklad nivå
Framställning av föremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan med stöd från läraren skapa en krok i metalltråd.
Jag kan skapa en krok i metalltråd. Jag prövar också på att skapa ett annat föremål med hjälp av luffarslöjds-tekniken.
Användning av verktyg, redskap och maskiner.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan med stöd använda tången på ett säkert och ganska fungerande sätt.
Jag använder tången på ett säkert och fungerande sätt.
Inspiration och design
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag väljer en egen färg och funderar kring vad jag vill kunna hänga på min krok.
Jag experimenterar lite med färg och storlek på kroken. Jag funderar över om storleken på kroken passar för det som ska hänga på den.

Sl
Elevmatris Slöjd

Behöver utveckla
Grundnivå
Utvecklad nivå
Idéutveckling
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag utvecklar tillsammans med läraren eller en klasskamrat egna ideer utifrån slöjduppgiftens tema eller annan inspiration.
Jag utvecklar på ett självständigt sätt egna ideer utifrån slöjduppgiftens tema eller annan inspiration.
Framställning av föremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan med stöd fran läraren formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Jag formger och framställer enkla slöjdföremål i olika material. Jag kommer själv med förslag på olika lösningar innan jag ber läraren om hjälp.
Användning av verktyg, redskap och maskiner.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag kan använda några handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska fungerande sätt.
Jag kan använda några handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. Jag försöker utvecklas inom de hantverk och tekniker jag kan och jag utmanar mig själv genom att testa tekniker och moment jag inte tidigare prövat i mitt slöjdarbete.
Under arbetets gång
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag strävar efter att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ för att komma vidare i mitt arbete och ber läraren om stöd när det behövs.
Jag jobbar på ett självständigt sätt för att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ, så att jag kan komma vidare i mitt arbete.
Reflektion
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag reflekterar med stöd från läraren kring mitt slöjdarbete, muntligt eller skriftligt. Till exempel vid slutet av ett arbetsomrade
Jag reflekterar kring mitt och andras slöjdarbeten. Jag funderar muntligt och skriftligt kring varför det blev som det blev och hur problem kan lösas. Till exempel med hjälp av loggboken och i slutet av ett arbetsomrade.
Tolkning och analys
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Jag är med och tolkar slöjdföremåls uttryck, genom att prata om symboler, färg, form och material och hur de påverkar slöjdföremålet.
Jag tolkar mina egna och andra slöjdföremåls uttryck, genom att prata om symboler, färg, form och material och hur de påverkar slöjdföremålet.